Missies van module 7

1. Formuleer je waardepropositie in één krachtige zin.
2. Stel je vijfpuntsagenda op en vertel waarom je voor deze punten hebt gekozen.
3. Schrijf vijf SOARR verhalen die als ‘bewijs’ dienen voor je waardepropositie.
4. Beantwoord de inkoppertjes zo goed mogelijk.

Je waardepropositie en vijfpuntsagenda

Zorg ervoor dat de punten in je agenda relevant, exceptioneel en verifieerbaar zijn. Het gaat hier dus niet om het benoemen van vijf competenties. Het gaat om vijf redenen die jou een geschiktere kandidaat maken dan anderen.

Je verhalenbank

In de praktijk blijkt dat je ongeveer 20 tot 30 verhalen nodig hebt in je verhalenbank om nooit met je mond vol tanden te staan. Dat lijkt misschien veel maar hoe meer verschillende manieren je hebt om je waarde te tonen des te flexibeler je bent tijdens het gesprek.

De verhalen in je verhalenbank hoeven niet super gedetailleerd te zijn. Het beste is juist om ze te noteren in bulletvorm. Dat voorkomt dat je woord-voor-woord teksten probeert op te rakelen. Het gaat erom dat je de structuur van je verhaal uit je hoofd leert. Als je de hoofdlijnen kent en weet welke specifieke punten je wil aanstippen, kan je het verhaal vervolgens op een authentieke manier vertellen.

MAAR... omdat dit nog geen sollicitatiegesprek is, wil ik je vragen om vijf SOARR-verhalen volledig uit te schrijven op de manier waarop je het ook zou vertellen.

De inkoppertjes

Er zijn een aantal vragen die tijdens een sollicitatiegesprek vrijwel zonder uitzondering worden gesteld. Deze vragen noem ik de inkoppertjes.

En omdat je weet dat ze komen, is het zaak om je hierop voor te bereiden. Hierdoor kan je, zodra ze de voorzet geven, deze vragen moeiteloos inkoppen met een goed antwoord.

Hier volgen vier tips om de vragen te beantwoorden:

1. Frame je antwoord altijd positief.
2. Geef je antwoord in maximaal 60 seconden.
3. Stel jezelf altijd de vraag: wat is de achterliggende reden dat ze deze vraag stellen?
4. Verwerk elementen van je vijfpuntsagenda in elk antwoord.