• Comments Off on

Bedrijfscultuur en solliciteren

De match tussen de persoonlijkheid van de werknemer en de bedrijfscultuur bij de werkgever wordt vaak al in een vroeg stadium van de sollicitatie bekeken. Waarom is dit zo belangrijk voor werkgevers én werkzoekenden?

In de meeste artikelen op Sollicitatiedokter vind je methoden en tactieken waardoor jij als sollicitant een grotere kans kunt maken om succesvol door een sollicitatieprocedure heen te komen. In dit geval zullen we echter voornamelijk kijken naar het belang van de bedrijfscultuur vóórdat je de moeite neemt om te solliciteren. Een slechte match tussen de persoonlijkheid van de sollicitant en de organisatiecultuur bij de werkgever is namelijk voor beide partijen een schadelijke situatie. Het is natuurlijk zonde om hier pas achter te komen wanneer je al veel tijd en moeite hebt geïnvesteerd in het solliciteren.

We zullen daarom beginnen met een korte uitleg van wat een organisatiecultuur nou precies is en waarom vanuit zowel een economisch als psychologisch perspectief het van belang is dat er een goede match bestaat tussen de twee partijen. Vervolgens zullen we kijken naar de wijze waarop jij als sollicitant kunt onderzoeken of er sprake is van een goede of slechte match tussen jou en de werkgever.

Wat is bedrijfscultuur eigenlijk?

Kort en bondig is de bedrijfscultuur (of organisatiecultuur) een verzamelterm voor de normen, waarden, gewoonten en rituelen binnen een organisatie. Het is de bedrijfscultuur die bepaalt hoe formeel de werknemers gekleed naar hun werk gaan, hoe er omgegaan wordt met de ontwikkeling van de medewerkers, de wijze van besluitvorming maar ook bijvoorbeeld wat voor soort managementstijl wordt gehanteerd.

De bedrijfscultuur (of organisatiecultuur) is een verzamelterm voor de normen, waarden, gewoonten en rituelen binnen een organisatie.

Waarom een goede match belangrijk is voor werkgevers

De kans is groot dat, wanneer er een slechte match bestaat tussen een werknemer zijn persoonlijkheid en de cultuur binnen een organisatie, deze werknemer zich al snel ongelukkig zal gaan voelen. Intuïtief zou je denken dat dit effect heeft op de arbeidsproductiviteit van de werknemer, toch? Deze intuïtie blijkt niet zomaar uit de lucht gegrepen: empirisch onderzoek van Harvard University ondersteunt deze hypothese. In 2011 schreef Harvard-professor Teresa Amabile hierover namelijk een artikel genaamd “Do happier people work harder?”.

Zij geeft hierin aan dat werkgevers hun best moeten doen om hun werknemers tevreden te houden, omdat tevreden werknemers productievere werknemers zijn (en dus ook winstgevender!). Daarnaast kost het werkgevers natuurlijk ook ontzettend veel geld om nieuw personeel aan te nemen. Niet alleen is het recruitmentproces zelf erg kostbaar (wervingskosten), het inwerken van nieuw personeel kost ook veel tijd en geld.

Het is dus in het belang van de werkgever om een zo goed mogelijke match te hebben tussen een sollicitant en de cultuur waarin deze terecht zal komen. Dit verkleint zowel de kans op lage productiviteit als op een hoog arbeidsverloop (als mensen weggaan omdat ze ontevreden zijn).

Je begrijpt nu de belangen die een werkgever heeft bij het waarborgen van de organisatiecultuur en waarom hier dus al vroeg rekening mee wordt gehouden tijdens het sollicitatieproces. Maar rekening houden met de bedrijfscultuur is ook enorm van belang voor de werkzoekende. Dit heeft namelijk directe invloed op jouw geluk en indirect op jouw salaris!

Waarom een goede match belangrijk is voor werknemers

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een sterke relatie is tussen hoe gelukkig een werknemer zich voelt in een functie en de prestaties die geleverd worden. In een studie naar ‘Life Happiness’ (hoe gelukkig men is) door Professor Theodossiou van de Universiteit van Aberdeen (2006) kwam arbeidsvreugde als dé nummer één indicator uit de bus voor hoe gelukkig men zich voelde. Een hogere tevredenheid over de arbeidssituatie resulteerde structureel in een groter gevoel van geluk.

Betere prestaties zijn van invloed op hoe energiek werknemers zich voelen, de band met andere werknemers en hoe snel zij stijgen in functieniveau (wat indirect weer invloed heeft op de hoogte van het salaris). Dit laatste heeft daarbij natuurlijk een zelfvervullend effect; een betere band met werknemers resulteert in een prettiger gevoel op de werkvloer, wat weer effect heeft op energieniveau en salaris.

Niet alleen is een goede match dus van belang voor werkgevers vanuit economisch perspectief, ook voor de werknemer is het vanuit zowel economisch (meer geld op de lange termijn) als psychologisch perspectief (gelukkig zijn) van belang.

Is de bedrijfscultuur iets om rekening mee te houden tijdens de sollicitatieprocedure?

Dus is het nou verstandig om rekening te houden met de cultuur binnen een onderneming tijdens het solliciteren of niet? Natuurlijk! Maar alleen als deze cultuur niet te ver van jouw persoonlijkheid af staat. Is dit wel het geval, dan is het verstandig om te overwegen of je er wel goed aan doet om hier te solliciteren.

Gebruik een langetermijnperspectief: kun jij je vinden in de cultuur? Wanneer er een sterke hiërarchie bestaat binnen een onderneming waarin alles erg formeel geregeld is, dan is het wel zaak om je af te vragen of jij je hierin zou kunnen aarden als extraverte persoonlijkheid die veel vrijheid nodig heeft.

Een nette stropdas en glimmende schoenen kunnen je dan wel helpen tijdens de sollicitatieprocedure, maar op de lange termijn worden jij en je carrière hier niet gelukkig van.

Denk je dat er wel een goede match is? Dan is veel rekening houden niet eens meer noodzakelijk. Dit zou dan vanzelf goed moeten gaan tijdens de sollicitatieprocedure.

De link tussen bedrijfscultuur en solliciteren samengevat

Wanneer je solliciteert bij een bedrijf, houd er dan rekening mee dat de cultuur binnen de onderneming een grote invloed heeft op hoe jij hier zult aarden. En de mate waarin jouw persoonlijkheid past binnen de onderneming heeft op zijn beurt weer een direct effect op hoe gelukkig jij je zowel binnen als buiten je werk zult voelen.

Let hier dus op bij het maken van de keuzes in je carrière en tijdens het solliciteren.

“Werkende volwassenen spenderen meer wakkere uren op kantoor dan welke plek dan ook. Hun werkzaamheden zouden hen daarom moeten verrijken, niet hun ziel moeten doden”. – Prof. Amabile (2011, Harvard)

One Response to “Bedrijfscultuur en solliciteren”

maart 06, 2015 at 4:23 am, Wat zijn de voordelen van Cowerken voor een gebouw eigenaar? | Krachtstroom Zwolle said:

[…] was mijn punt? Bedrijfscultuur. Als designer en webbouwer help ik bedrijven en ondernemers met hun imago en website te verbeteren […]

Comments are closed.