• Comments Off on

De vijf factoren van arbeidsvreugde

Arbeidsvreugde is een bijzonder belangrijke factor in de mate van geluk die we voelen. Maakt jouw baan je gelukkiger of heeft je baan juist een negatieve invloed?

We brengen vaak meer tijd door op de werkvloer dan thuis. Wie zich echt gelukkig en voldaan wil voelen, doet er dan ook goed aan een carrière te kiezen die hieraan bijdraagt. Er zijn een aantal factoren die van grote invloed zijn op het plezier dat je ervaart in je werk. In dit artikel lees je over de 5 factoren van arbeidsvreugde.

De vijf factoren van arbeidsvreugde in dit artikel:

  1. Werkomstandigheden
  2. Collegialiteit
  3. Waardering en vertrouwen
  4. Prestaties
  5. Zelfontplooiing

1. De werkomstandigheden

De eerste factor die van grote invloed is, zijn de werkomstandigheden waarin een werknemer zich bevindt. Deze hebben we opgedeeld in drie verschillende subcategorieën: de werkplek, de veiligheid op het werk en stress.

1.1 Een goede werkplek

Onder werkomstandigheden valt onder andere een goede werkplek. Ben je een architect, dan is een rustig plekje voor jezelf op een kantoor een erg fijne werkomgeving. Maar ben je een schooljuffrouw, dan is de beschikking over een goed lokaal erg belangrijk om je werk goed te kunnen doen.

Een ander voorbeeld is zonlicht. De hoeveelheid licht die je ziet op een dag heeft erg veel effect op het humeur. Dit komt doordat de hormoonhuishouding hierop reageert. Hetzelfde geldt voor goede ventilatie. Dit heeft erg veel effect op het vermogen te presteren en het algehele gevoel van welzijn.

1.2 Gezondheid en veiligheid

Gezondheid is natuurlijk van essentieel belang voor het gevoel van geluk dat iemand ervaart in zijn of haar werk. De gezondheid staat weer in nauwe verbinding met de veiligheid op het werk.

Ter illustratie: Werknemers die dagelijks asbest verwijderen hebben goede werkkledij voor het beschermen van de luchtwegen. Bouwvakkers daarentegen moeten met een veilig gevoel de bouwplaats over kunnen. Goed schoeisel, strakke veiligheidsvoorschriften en natuurlijk een goede leiding zijn dan essentieel.

1.3 Stress

Stress is de fysiologische en psychische reactie als gevolg van een extreme prikkel. In het arbeidersmilieu treedt dit meestal op als reactie op een te hoge werkdruk.

Wanneer je al van jezelf weet dat je niet erg goed omgaat met stress, houd hier dan ook rekening mee in de keuze van je carrière. Wanneer je in jouw baan niet ontkomt aan een hoge stressfactor (artsen, hoog management), zorg dan dat je genoeg mogelijkheden hebt om te ‘ontstressen’.

Sommige banen zijn nou eenmaal zo met hoge werkdruk vervlochten dat je er haast niet onderuit komt. Een kok werkt nou eenmaal onder constante tijdsdruk en moet drie dingen tegelijk kunnen doen. Een manager moet nou eenmaal een team vol persoonlijkheden individueel en als één geheel kunnen aansturen en daarmee strakke deadlines halen. Deze zaken zijn onlosmakelijk met de baan verbonden.

Mocht de baan van je dromen nou wel vragen dat je erg stressbestendig bent en ben je niet vol vertrouwen dat je deze aankunt, volg dan een stresstraining. Deze worden legio aangeboden, bijvoorbeeld door ICM.

2. Collegialiteit

Veel mensen brengen meer tijd door met hun collega’s dan met hun partner. Het is dan ook eigenlijk een van de belangrijkere relaties in je leven, de relatie met collega’s. Collegialiteit betekent niet persé dat je vrienden moet zijn met je collega’s. Het gaat erom dat mensen elkaar behandelen met wederzijds respect.

Tevens betekent collegialiteit dat je je flexibel opstelt, handelt met tact en je goed probeert in te leven in de ander. Je verenigt je samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. En de beste manier om dat te doen is via een goede wederzijdse omgang.

Al deze competenties werken samen om te zorgen dat de samenwerking in een bedrijf soepel verloopt. Een goed samengestelde groep waarin veel collegialiteit heerst –dus die beschikt over een gezonde mate van flexibiliteit, tact en inlevingsvermogen- is productiever dan de afzonderlijke productiviteit van de groepsleden bij elkaar opgeteld. Dit fenomeen heet synergie en is de draaiende factor in de meeste succesvolle businesses van vandaag.

Zorg dat je een fijne werksfeer creëert voor jou en je collega’s en het goede groepsgevoel komt vanzelf. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

Natuurlijk, je kiest je collega’s niet altijd zelf uit, zoals je dat bijvoorbeeld doet met je vrienden. Maar je hebt het er maar mee te doen en je kan er dus maar beter altijd het beste van maken.

3. Gevoel van waardering en vertrouwen

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen het best gedijen onder een managementstructuur die zijn vertrouwen toont in de kunde en bereidheid van het personeel. Een dictatoriaal bestuur dat steeds over je schouder meekijkt, vraagt wat je allemaal al gedaan hebt en je werk nacheckt, is ronduit vervelend en werkt contraproductief.

Onderzoek heeft tevens aangetoond dat wanneer mensen meer vrij gelaten worden, deze ook meer gemotiveerd raken. Een manager die de verantwoordelijkheid durft over te dragen aan een medewerker is een slimme manager. De meeste mensen werken het liefst volgens eigen methodes en wanneer ze de ruimte hiervoor krijgen, functioneren ze vaak beter. Tevens zorgt deze methodiek ervoor dat de medewerker niet meer slechts een verlengde is van de manager, maar zijn eigen verantwoordelijkheden gaat voelen. Creativiteit en ondernemerschap worden hierdoor versterkt.

3.1 Complimenten

Het compliment is een krachtig sociaal instrument, maar het complimenteren blijft een kunst apart. Het is de eenvoudigste uiting om iemand te laten weten dat je iets waardeert. Zo geldt dit ook op de werkvloer. Een compliment aan het einde van een week hard werken van de baas kan alles helemaal goed maken. Dit hoeft niet persé met woorden. Een glimlach, een schouderklopje, een opgestoken duim of knipoog, ze zeggen allemaal voldoende.

Het tegenovergestelde is helaas ook waar: misplaatste of rotopmerkingen kunnen zomaar al je werkplezier verpesten en de sfeer vergallen.

4. Het vermogen om te presteren

Met het stellen van ambitieuze maar bereikbare doelen leveren we de beste prestaties, zo vertelt het rapport van een psychologisch onderzoek. De beste prestaties worden geleverd wanneer we uitgedaagd worden, maar de doelen niet te moeilijk zijn. Zo blijft het vooruitzicht van de prestatie binnen handbereik en kan dit ons motiveren om dat punt te bereiken.

Te lage doelstellingen zorgen ervoor dat we niet gemotiveerd raken om dat doel te bereiken. En wanneer dit wel bereikt wordt, geeft het lang niet zoveel genoegdoening.

Te hoge doelstellingen daarentegen zijn demoraliserend en leiden tot een slecht zelfbeeld wanneer het doel niet gehaald wordt.

Het halen van prestaties kan voor sommigen een intense bron van geluk vormen. Het gevoel ergens goed in te zijn vormt deze bron voor sommigen. Voor anderen vormt iets te kunnen betekenen voor een ander een groot deel van de voldoening. In deze groep vallen onder andere hulpverleners, artsen en psychologen.

Zorg dat je altijd een uitdaging vindt in de rol binnen de organisatie die je bekleedt. Begint dat gevoel te vervliegen en heb je het gevoel aan iets nieuws toe te zijn? Kijk of je een verandering teweeg kan brengen in je directe functie en andere verantwoordelijkheden kan dragen. Geeft dit nog niet het gewenste resultaat, dan is een nieuwe uitdaging wellicht een goede optie.

5. Zelfontplooiing

Zelfontplooiing betekent in principe een uitdrukking geven aan wie je bent, dat je jouw persoonlijkheid en competenties tot volle wasdom laat komen.

In makkelijkere begrippen betekent dit dat je jezelf bent en het gevoel hebt je aan het ontwikkelen te zijn. Je bent bezig met het wegpoetsen van je eigen tekortkomingen en doet kennis op die je interesseert. Zelfontplooiing is een verbreding van je horizon. Ieder mens heeft behoefte aan zelfontplooiing, dat is onlosmakelijk verbonden met het mens zijn.

Er zijn altijd zaken in het leven die je graag beter zou willen doen of waar je meer over zou willen leren en weten. Deze worden vaak in een persoonlijk ontwikkelingstraject ondergaan. Dit kan een traag traject zijn, maar ook een snel traject. Dit hangt af van je persoonlijkheid en de mogelijkheden die je omgeving biedt voor deze ontwikkeling.

Wanneer je het gevoel hebt stil te staan in deze ontwikkeling, of als je in een situatie zit waarin je niet volledig het gevoel hebt je ware zelf te kunnen zijn, dan beperken deze je gevoel van geluk aanzienlijk. Zoek altijd de uitdaging waar je opnieuw uit kunt leren.

Comments are closed.