richt-cv-op-toekomst
  • 0

Het gevaar van een autobiografisch curriculum vitae

Een klassieke denkfout van werkzoekenden is dat een curriculum vitae draait om het verleden. Het is immers een document waarin je al je ervaringen en kennis verwerkt.

De focus ligt hierdoor als vanzelfsprekend op het verleden, toch?

Niets is minder waar.

Een cv is namelijk geen autobiografisch document; je hoeft niet elk ding dat je ooit hebt gedaan, of hebt bereikt, te vermelden.

Sterker nog: hiermee doe je in de meeste gevallen juist meer kwaad dan goed. In een eerder artikel beschreef ik hoe je een Oscar-waardig curriculum vitae opstelt: door in de rol van cv-editor te stappen.

Ook stelde ik in dit artikel dat cv’s voor velen een soort verkapte ego-boosters zijn. Dit klinkt misschien een beetje gemeen maar zo is het wel.

De gedachte van sollicitanten is als volgt: Ik heb in het verleden iets gedaan wat veel tijd en moeite kostte. Ik heb in mezelf geïnvesteerd en wil hiervoor nu graag ook erkenning.

Deze gedachtegang is heel menselijk. Het is echter belangrijk om je te realiseren dat informatie uit het verleden niet altijd het beste is voor jouw toekomst.

Want dat is immers waar je naartoe werkt werkt, toch? Een mooie toekomst! 

Dit betekent onder andere dat je niet klakkeloos elk baantje en elke opleiding op je cv vermeldt. Voordat je iets op je cv vermeldt, leg je het onder het vergrootglas en stel je jezelf de vraag: positioneer ik mezelf hiermee als een goede kandidaat voor de functie? 

In sommige gevallen kan dat zelfs betekenen dat je sommige baantjes en opleidingen volledig weglaat. Soms wil je aspecten van jezelf uitlichten die volledig ondergesneeuwd kunnen raken wanneer je je volledige ‘levensloop’ uit de doeken doet volgens de autobiografische methode.

Dianne is hiervan een goed voorbeeld.

De carrière-switch die op niets uitliep

Ik had onlangs een cliënt die een nogal drastische carrièreswitch had gemaakt. Laat ik haar Dianne noemen.

Dianne was jarenlang werkzaam in allerlei marketingfuncties bij een multinational. Ze was erg ambitieus en goed in haar werk. Binnen korte tijd had ze diverse promoties gemaakt. Maar ze was niet helemaal happy en besloot het roer om te gooien: ze wilde proberen om als zelfstandig sport- en voedingsconsulente aan de slag te gaan. Ze wilde van haar hobby haar werk maken. 

Ongeveer een jaar nadat ze voor zichzelf begonnen was, werd ze zwanger. Het idee van geen inkomen in de zwangerschapsperiode en de periode kort daarna, heeft haar toen doen besluiten om te stoppen met ondernemen en om een parttime job te zoeken. Ze kwam terecht bij een kantoor waar ze aan de slag ging als projectcoördinator.

Hoewel er op dat moment nog niet veel marketingtaken waren, was de afspraak dat de functie geleidelijk aan steeds meer marketing met zich meebrengen zou. Ruim twee jaar later was van deze belofte weinig terechtgekomen. Mede hierdoor werd besloten om niet met elkaar verder te gaan. Vol goede moed stortte Dianne zich op het sollicitatie-avontuur.

Maar er was één groot probleem: ze had een gat in haar cv van maar liefst vier jaar.

Niet een gat in de traditionele zin van het woord maar wel een ‘gat’ op het gebied van marketing. Ze had wel gewerkt gedurende deze vier jaar maar niet in een marketingfunctie. Of iets dat klinkt alsof het veel met marketing van doen heeft.

Hoewel ze theoretisch dus geen gat in haar cv had, was dit in praktische zin wèl het geval…

Recruiters nemen namelijk in maar liefst zes seconden een eerste fit/no-fit-beslissing. Ook blijkt dat recruiters maar liefst 80% van de tijd besteden aan de naam van de kandidaat, de huidige functie, de vorige functie en de opleidingen.

Zie je het grote euvel?

Dianne’s laatste twee functies waren niet direct marketing-gerelateerd en ook waren haar meest recente opleidingen voeding- en sport-gerelateerd.

Een recruiter zou dus kijken naar haar cv en binnen zes seconden tot de realisatie komen dat dit een niet-passend cv is; dit is bij de eerste oogopslag immers geen marketingdame. En de eerste indruk is vrijwel altijd doorslaggevend…

Als Dianne de traditionele weg zou bewandelen en een ‘autobiografisch’ cv zou opstellen (lees: een cv waarin ze al haar werkzaamheden en opleidingen zou vermelden), zou ze geen schijn van kans maken op de arbeidsmarkt.

Er moest dus iets worden bedacht.

Werkervaring weglaten

De eerste stap was om de jaren waarin ze niet had gewerkt als marketingprofessional minder prominent te maken. Dit is opgelost door de hoeveelheid ruimte die werd besteed aan de periode als projectcoördinator, te verkleinen. Bovendien werd de nadruk gelegd op de prestaties binnen de functie in plaats van het takenpakket. Hierdoor was meer ruimte voor sterke verkooppunten zoals geïnitieerde procesoptimalisaties en de relatieve tijdswinst hiervan, de reducties van overheadkosten, etc..

Hoewel deze zaken niet direct te maken hadden met marketing, toonden ze wel aan dat Dianne iemand is die haar salaris dubbel en dwars terugverdient; een investering waar je als werkgever geen spijt van krijgt.

Daarnaast hebben we ervoor gekozen om de periode als zelfstandige wat te camoufleren door de tijdslijn alleen in jaartallen te weergeven.

Als Dianne de tijd zou krijgen om werkgevers te verklaren hoe ze in de situatie terechtkwam dat ze vier jaar lang geen marketingfunctie heeft gehad maar wel meer dan capabel is, had ze ongetwijfeld snel een baan gevonden. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar een dergelijke situatie is niet realistisch wanneer je via de traditionele weg solliciteert. Er wordt dan simpelweg te snel geoordeeld; in zes seconden een heel genuanceerd verhaal communiceren is vrijwel onmogelijk. 

Maar het was in het geval van Dianne niet alleen een kwestie van de ‘schadelijke periode’ camoufleren. We wilden werkgevers ook overtuigen van het feit dat Dianne ontzettend veel zin had in een marketingfunctie en dat ze, om dit te realiseren, bereid was om veel in zichzelf te investeren.

Geplande opleidingen vermelden

De tweede stap was om te zorgen dat Dianne weer ‘up to date’ was met alles dat zich afspeelde in marketingland. In ieder geval op papier.

Gelukkig had Dianne zich reeds ingeschreven voor een relevante post-hbo opleiding. Om haar kansen op de arbeidsmarket verder te vergroten, raadde ik haar aan om zich in te schrijven voor diverse MOOC’s – Massive Open Online Courses.

MOOC’s zijn gratis online cursussen waaraan iedereen kan deelnemen. De bekendste aanbieder van MOOC’s is Coursera. Zo heeft bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam een eigen portal op Coursera waar het diverse online cursussen aanbiedt. Het grootste gedeelte van het aanbod is echter van Amerikaanse universiteiten.

Nadat Dianne had bepaald welke cursussen ze graag zou willen volgen en ze voor zichzelf een planning had gemaakt, hebben we deze vermeld in haar cv onder het kopje opleidingen. Uiteraard met de aanmerking dat het gaat om cursussen die worden gevolgd in de nabije toekomst.

Het effect van goede personal branding

In de eerste maand na de oplevering van haar premiumpakket (bestaande uit een sollicitatiebrief, cv en linkedinprofiel) heeft Dianne vijf keer gesolliciteerd. Dit resulteerde in vier telefoongesprekken en vervolgens drie sollicitatiegesprekken, 

Dianne wist wat ze in haar mars had maar bracht dit niet effectief over in haar cv… en dat is uiteindelijk waar een werkgever naar kijkt bij de ‘eerste kennismaking’!

Het is dan ook zaak om de beste versie van jezelf te tonen.

Moraal van dit verhaal

Wat ik je graag wil meegeven met dit verhaal is dat het ontzettend belangrijk is om goed na te denken over de informatie die je in je cv vermeldt.

Hoe kun je jezelf het beste verkopen aan werkgevers?

Als je hier niet heel bewust mee bezig bent, zal je waarschijnlijk in de val lopen van het autobiografisch cv; een methode die altijd suboptimale sollicitatieresultaten zal opleveren omdat deze methode niet in dienst staat van jouw toekomst maar van jouw verleden.

Nu vraag je je wellicht af: hoe verkoop ik mezelf dan het beste aan werkgevers?

In het cv-handboek leer ik je stap-voor-stap hoe je zelf een geweldig cv opstelt die jouw toegevoegde waarde maximaal accentueert.

Bekijk het boek hier! 🙂