fbpx
24 juni 2020

Burgerlijke staat vermelden in het cv?

burgerlijke staat

Is het verplicht om je burgerlijke staat te vermelden in het cv? En waarom is dit eigenlijk van belang voor werkgevers? In het gedeelte met persoonskenmerken noemen sollicitanten vaak of ze al dan niet getrouwd zijn. Dat is ook te zien in veel voorbeeld-cv’s.

Je bent echter niet verplicht om op je cv je privé-omstandigheden uit de doeken te doen. Sterker nog, in veel gevallen is het zelfs verstandiger om het niet te doen. Want waarom zou het voor een werkgever interessant zijn of je getrouwd bent of niet? Dit zijn privézaken die geen effect hebben op jouw capaciteit om een functie goed uit te oefenen.

Wat is burgerlijke staat?

Voor de wet is het begrip ‘burgerlijke staat’ veel breder dan in het dagelijkse gebruik. Dan bedoelen we vaak gewoon of je een partner hebt of hebt gehad.

Op een cv wordt meestal onderscheid gemaakt tussen:

  • Ongehuwd
  • Gehuwd
  • Geregistreerd partnerschap
  • Gescheiden
  • Verweduwd
  • Alleenstaand
  • Samenwonend

Combinaties komen ook voor, zoals ‘ongehuwd samenwonend’ en ‘alleenstaand en gescheiden’.

Burgerlijke staat en discriminatie

De vermelding van de burgerlijke staat op het cv werkt onnodig discriminatie in de hand. Het geeft werkgevers namelijk een handvat om een sollicitant op oneerlijke gronden af te wijzen.

Het kan voor vrouwen als nadelig worden gezien wanneer ze ongehuwd zijn. Kinderloosheid maakt dit de situatie nog nadeliger. Aangezien de meeste vrouwen een kinderwens hebben, is de situatie voor deze groep (jonge vrouwen zonder kinderen) nog niet erg stabiel. De kans is groot dat er in de toekomst kinderen komen.

Zwangere vrouwen hebben wettelijk recht op zwangerschapsverlof. Het kost tijd en geld om zwangerschapsverlof op te vangen; een wat oudere vrouw of man lijkt voor de werkgever dusaantrekkelijker. Jonge vrouwen kunnen dus worden gezien als een ‘risicogroep’. Dat geldt in veel mindere mate voor mannen.

Hoewel het wettelijk niet is toegestaan, kunnen recruiters deze gegevens meenemen zonder dat te melden.

Vragen over burgerlijke staat zijn verboden

De wet beschermt werkzoekenden tegen vragen over de burgerlijke staat. Een werkgever mag daar niet naar vragen. Andere vragen die op grond van de Algemene wet gelijke behandeling niet gesteld mogen worden tijdens een sollicitatieprocedure, hebben betrekking op:

  • Kinderwens
  • Geaardheid
  • Geloofsovertuiging

Wordt hier wel naar gevraagd, dan heb je het recht om hierover te liegen.

Tip: meer informatie over verboden sollicitatievragen.

Kinderen vermelden

Volgens de wet valt het ouderschap niet onder burgerlijke staat. Toch wordt het wel vaak op het cv gezet.Waarom doen mensen dit dan?

Mannen vermelden kinderen vaak op hun cv om de indruk te wekken van stabiliteit. Een gehuwde man met drie kinderen komt stabieler over dan een alleenstaande man zonder kinderen. En een man met een stabiel leven komt betrouwbaarder over. Dat kan een voordeel zijn bij het solliciteren, maar ook een nadeel. Bijvoorbeeld als het gaat om een dynamische baan met veel reizen.

Vrouwen kunnen het ouderschap om vergelijkbare redenen op het cv vermelden. Een gezin met twee of drie kinderen kan de indruk wekken ‘af’ te zijn, waardoor de werkgever het risico van zwangerschapsverlof lager inschat.

Wat verstandig is hangt af van jouw inschatting van de situatie. Denk je ervan te kunnen profiteren, zet het dan vooral op je cv. Twijfel je of denk je dat dit averechts kan werken, laat de vermelding dan achterwege.