• Comments Off on

Burgerlijke staat vermelden in het cv?

Is het verplicht om je burgerlijke staat te vermelden in het cv? En waarom is dit eigenlijk van belang voor werkgevers?

In het personaliagedeelte van het cv wordt vaak de burgerlijke staat opgenomen door sollicitanten. Dit komt doordat het ook zo te zien is in veel voorbeeld-cv´s.

Je burgerlijke staat hoeft echter helemaal niet vermeld te worden in het cv. Sterker nog, het is in veel gevallen zelfs verstandiger om het niet te doen. Want waarom zou het voor een werkgever interessant zijn of je getrouwd bent of niet? Dit zijn privézaken die geen effect hebben op jouw capaciteit om een functie goed uit te oefenen.

Burgerlijke staat en het cv:

Wat is burgerlijke staat?

De burgerlijke staat van een persoon heeft betrekking op het wettelijk huwelijk, geregistreerd partnerschap, of je minder- of meerderjarig bent en een eventuele ondercuratelestelling.

Tijdens de sollicitatieprocedure wordt meestal onderscheid gemaakt tussen:

  • Ongehuwd
  • Gehuwd
  • Gescheiden
  • Verweduwd
  • Alleenstaand
  • Samenwonend

Voor de sollicitatie heeft de burgerlijke staat dus voornamelijk betrekking op het partnerschapsgedeelte van de officiële betekenis.

Burgerlijke en discriminatie

De vermelding van de burgerlijke staat op het cv werkt onnodig discriminatie in de hand. Het geeft werkgevers namelijk een handvat om een sollicitant op oneerlijke gronden te kunnen afwijzen.

Het kan voor vrouwen als nadelig worden gezien wanneer ze ongehuwd zijn. Wanneer er dan ook wordt gemeld dat er geen kinderen zijn, maakt dit de situatie nog hachelijker. Aangezien de meeste vrouwen een kinderwens hebben, is de situatie voor deze groep (jonge vrouwen zonder kinderen) nog niet erg stabiel. De kans is groot dat er in de toekomst kinderen aan gaan komen.

Zwangere vrouwen hebben wettelijk recht op zwangerschapsverlof. Het kost tijd en geld om zwangerschapsverlof op te vangen; een wat oudere vrouw of man was voor de werkgever makkelijker geweest. Jonge vrouwen kunnen dus worden gezien als een onstabiele factor. Hetzelfde geldt natuurlijk in mindere mate ook voor mannen.

Een simpel selectiecriterium kan dus zijn om te kijken naar de burgerlijke staat.

Vragen over burgerlijke staat zijn verboden

Werkzoekenden worden voor vragen over de burgerlijke staat beschermd door de wet. Officieel mag een werkgever niet vragen naar de huwelijkse staat van een kandidaat-sollicitant.

Andere vragen die op grond van de Algemene wet gelijke behandeling niet gesteld mogen worden tijdens een sollicitatieprocedure, hebben betrekking op:

  • Kinderwens
  • Geaardheid
  • Geloofsovertuiging

Wordt hier wel naar gevraagd, dan heb je het recht om hierover te liegen.

Tip: meer informatie over verboden sollicitatievragen.

Kinderen vermelden bij burgerlijke staat

Kijkend naar de eigenlijke betekenis, vallen kinderen niet onder burgerlijke staat. Toch wordt het ouderschap wel vaak op het cv gezet.

Wie ervoor kiest om burgerlijke staat op te nemen op zijn cv (wat dus niet nodig is), hoeft kinderen daar niet in op te nemen. Waarom doen mensen dit dan?

Er zijn situaties waarin de vermelding van kinderen voordelig is.

Mannen zetten vaker op hun cv of ze kinderen hebben dan vrouwen. Dit wordt vooral gedaan om de indruk te wekken van stabiliteit. Een gehuwde man met drie kinderen komt stabieler over dan een alleenstaande man zonder kinderen. Een man met een stabiel leven komt betrouwbaarder over. Dat kan een voordeel zijn tijdens het solliciteren, tenzij het gaat om een dynamische baan waarin veel moet worden gereisd bijvoorbeeld.

Het benoemen van kinderen in het cv is dus vooral een situationele aangelegenheid. Denk je ervan te kunnen profiteren, zet het dan vooral op je cv. Twijfel je of denk je dat dit averechts kan werken, laat de vermelding dan achterwege.

In het cv-handboek vind je meer informatie over welke informatie je wel en niet in het cv vermeld. Ook ontvang je bij bestelling een gratis bonus: drie cv-templates met bewezen effectiviteit!

Comments are closed.