• Comments Off on

Twaalf cv-buildingtips voor studenten

Direct een topfunctie wanneer je klaar bent met je studie, wie wil dat nou niet? Door middel van cv-building kun jij jezelf alvast klaarstomen voor de arbeidsmarkt en de andere sollicitanten voorblijven bij gewilde functies!

Wat is cv-building?

Cv-building is de actieve bezigheid om je cv waardevoller te maken door het opdoen van relevante werkervaring en extra kennis. Het is een manier voor werknemers om zichzelf in een betere uitgangspositie te manoeuvreren wanneer ze de strijd aan willen gaan voor een functie die veel concurrentie kent. Wil jij bijvoorbeeld bij een populair bedrijf werken (Google, Facebook, Apple) of ligt jouw ambitie in een branche die eigenlijk al overvol (zorg, onderwijs) is? Dan is het verstandig voor jou om te beginnen met het bouwen van je cv!

Wanneer twee sollicitanten identiek zijn is de kans groot dat de sollicitant met het beste cv wordt aangenomen, toch? Starters op de arbeidsmarkt kosten werkgevers vaak veel geld doordat ze nog weinig praktische en gespecialiseerde kennis hebben, ze moeten nog veel leren. Cv-building is een manier om dit probleem op te lossen.

Waarom cv-building voor studenten en starters?

Op deze pagina vind je een artikel over cv-building dat zich meer richt op sollicitanten die al een aantal jaar werkervaring hebben. Toch is het belangrijk om je als student of starter te realiseren wat de grote voordelen zijn van cv-building wanneer je hier al vroeg mee begint. Hiertoe zijn drie redenen:

 1. Starters hebben het vaak moeilijker met het vinden van een baan
 2. De start van je carrière kan grote invloed hebben op jouw mogelijkheden
 3. Hoe vroeger je begint, hoe meer profijt je er van hebt
#1 Starters hebben het vaak moeilijk om een baan te vinden

In een onderzoeksrapport van SEO genaamd Studie & Werk 2012 werden onder andere resultaten gepubliceerd met betrekking tot de baanzekerheid van hbo-/wo-afstudeerders. De resultaten van dit onderzoek laten een duidelijke negatieve trend zien voor de baanzekerheid voor deze groep. Het is zelfs zo erg dat in de laatste twaalf jaar de kans op een vaste baan binnen achttien maanden na het afstuderen met zo’n 50% is gedaald. Hetzelfde onderzoek wijst overigens ook uit dat het vertrouwen van afstudeerders in 2012 groter is dan de jaren daarvoor. Compleet onterecht dus eigenlijk.

baanzekerheid van hoger opgeleiden

#2 De start van je carrière kan grote invloed hebben

Er zijn twee voorname redenen waarom deze stelling waar is, waarvan de eerste te maken heeft met het salaris. Er is vrijwel altijd een geleidelijke groei in het salaris te herkennen, naarmate de carrière vordert en je meer ervaring opdoet. Het is daarom dus ook logisch dat, wanneer je met een hoger startsalaris begint en je dezelfde groei vertoont in je vaardigheden en kennis, de kans groot is dat je per saldo meer verdient dan bij een laag startsalaris.

De tweede factor die belangrijk is voor de start van je carrière, –en waarop een goed uitgebouwd cv dus een grote invloed kan hebben- is welke startersfunctie je binnen kunt slepen. Iemand die vers uit de schoolbanken direct een aansprekende startersfunctie bedingt bij de Rabobank neemt deze ervaring mee in zijn gehele carrière. Je hebt hier dus gedurende je volledige carrière profijt van. Dit soort goede startersfuncties zorgen ervoor dat je meer rek krijgt in je carrière, wat ons direct tot het volgende punt brengt.

#3 Hoe vroeger je begint met cv-building, des te meer profijt!

De derde en tevens belangrijkste reden dat cv-building juist zo belangrijk is voor studenten heeft wederom te maken met simpele logica. Hoe vroeger je begint met het opbouwen van een indrukwekkend en aantrekkelijk cv, des te meer profijt je hiervan zult hebben. Je hebt immers meer tijd voor extra activiteiten wanneer je nog studeert dan wanneer je fulltime werkt. Daarnaast is het zo dat, doordat je meer tijd hebt om aan je cv te ‘bouwen’, je meer kansen hebt om je cv zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Wat je ook zeker niet moet onderschatten is de impact die het binnenslepen van een goede startersfunctie heeft op de rest van je carrière. Alle ervaring en kennis die je opdoet in je eerste functie neem je ook mee in het vervolg van je carrière. Je creëert op deze manier dus betere carrièreperspectieven voor jezelf.

12 Cv-buildingtips voor studenten

Hieronder volgen 12 manieren om als student een indrukwekkend cv op te bouwen. De meeste van deze manieren zijn ook van toepassing op starters.

 1. Sluit je aan bij een studentenvereniging
 2. Neem een relevante bijbaan
 3. Doe vrijwilligerswerk
 4. Ga op uitwisseling
 5. Leer een extra taal
 6. Excelleer tijdens je studie
 7. Volg een honoursprogramma
 8. Schrijf een relevante scriptie
 9. Loop stage(s)
 10. Doe een traineeship
 11. Kies een relevante minor + extra vakken
 12. Sluit je aan bij clubs
1. Sluit je aan bij een studentenvereniging

De eerste tip voor studenten is om je aan te sluiten bij een studentenvereniging. Hierbij is het niet per se noodzakelijk een bestuursfunctie te vervullen. Het is echter wel verstandig om actief mee te doen in een vereniging om twee verschillende redenen. De eerste reden om actief mee te doen is dat studentenverenigingen vaak allerlei evenementen en acties organiseren. Goed kunnen organiseren is een waardevolle kwaliteit en dit geeft je de mogelijkheid om dit te oefenen. Tevens staat het natuurlijk goed op je cv.

De tweede reden waarom aansluiten bij een studentenvereniging verstandig is, heeft niets te maken met verantwoordelijkheden en taken. Eigenlijk is deze reden nog belangrijker dan wat je op je cv kunt zetten. Bij een studentenvereniging ben je namelijk actief bezig met het bouwen van een netwerk van mensen met ongeveer dezelfde interesses en het persoonlijk netwerk is al jaren de meest succesvolle manier voor sollicitanten om een baan te vinden.

2. Neem een relevante bijbaan

Wanneer jij ambitieus bent en al weet in welke functie of branche je wilt werken, dan is het verstandig om je bijbaan hierop af te stemmen. Een studie van Academisch Adviesbureau Unipartners wees uit dat 35% van de werkgevers de studiegerelateerde werkervaring het belangrijkste criterium vindt bij sollicitanten.

Dit geldt in het bijzonder voor de overvolle branches, zoals de zorg en het onderwijs. Er is zo ontzettend veel keus voor werkgevers en ze ontvangen zo verschrikkelijk veel sollicitaties, dat het moeilijk is om je als sollicitant te differentiëren. Hoe spring jij uit die stapel met cv’s? Door al te beschikken over een goede basis van kennis! Dit betekent namelijk dat je potentiële baas minder tijd in jou hoeft te investeren om jou de fijne kneepjes bij te brengen. Met andere woorden, een relevante praktijkervaring scheelt een nieuwe baas dus gewoon veel tijd en geld, iets dat jou als sollicitant veel aantrekkelijker kan maken.

3. Doe (relevant) vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk prijkend op je cv vertelt een potentiële werkgever twee belangrijke dingen over jou als sollicitant. De eerste heeft te maken met jouw persoonlijke interesses en maatschappelijke verantwoordelijkheid, terwijl de tweede wat vertelt over jouw werkethiek.

Omdat mensen die vrijwilligerswerk doen per definitie geen salaris ontvangen voor dit werk, is het logisch om te denken dat iemand dit doet vanuit intrinsieke motivatie. Dat wil zeggen, de motivatie die komt vanuit jouw persoonlijke principes en interesses. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, hebben geen externe invloeden nodig (zoals salaris) om ergens voldoening uit te halen. Daarbij weten we allemaal dat wanneer je iets leuk vindt om te doen, je er sneller toe bereid bent om hier een stapje harder voor te lopen.

Hoewel extrinsieke motivatie effectief kan zijn op korte termijn, gaat deze vlieger niet op tijdens een sollicitatie voor een vaste aanstelling. Een dienstverband is een langetermijninvestering, waardoor de intrinsiek gemotiveerde werknemer een ‘veiligere’ keus is dan een extrinsiek gemotiveerde werknemer.

De conclusie die we kunnen trekken, is dus dat wanneer jij vrijwilligerswerk hebt gedaan die relevant is voor de functie waarop je solliciteert, jij daadwerkelijk feeling hebt met de functie en er van jou verwacht mag worden dat jij hier hard voor wilt werken.

Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten en kun je al doen vanaf één dag per maand. Het gaat om het gebaar dat hiervan uitgaat, niet per se de hoeveelheid tijd die je hierin investeert.

4. Ga op uitwisseling

Mocht je de mogelijkheid hebben om op uitwisseling te gaan tijdens je studie, dan is dit met het oog op je cv én je persoonlijke ontwikkeling erg aan te raden. Een uitwisseling bewijst dat je een zelfstandig persoon bent, je verstaanbaar kunt maken in een andere taal en dat je weet hoe je moet omgaan met andere culturen. Door de groeiende integratie van economieën en maatschappijen in de wereld worden internationaal georiënteerde sollicitanten steeds waardevoller. Tevens levert een uitwisseling vaak leuke en nieuwsgierige vragen op tijdens de sollicitatie. Hierdoor krijg je de kans wat extra positieve kanten van jezelf te laten zien. Zeker doen dus!

5. Leer een extra taal

Ongetwijfeld zullen er studenten zijn die het hier niet mee eens zijn, maar de periode waarin je studeert is waarschijnlijk de periode waarin je de meeste vrije tijd tot je beschikking zult hebben tot je pensioen. Het volgen van een extra taalvak kost in ons huidige schoolsysteem voor de meeste studenten niets.

We hebben het in het vorige punt al gehad over de internationalisering, maar hiervoor is natuurlijk wel een goede communicatie nodig! Duitsland bijvoorbeeld is na de VS en China de grootste economie van de wereld en tevens onze belangrijkste internationale handelspartner. Waarom niet een extra vak volgen in het Duits?

Je kunt ook kiezen voor een cursus Spaans, een taal die door maar liefst 332 miljoen mensen wordt gesproken als moedertaal. De Chinese taal (Mandarijn) telt zelfs 1,12 miljard (!) mensen die dit als moedertaal spreken, maar het leren hiervan is erg ingewikkeld om nog maar niet te spreken van het grote cultuurverschil met de westerse landen. Dit maakt het een minder interessante optie, tenzij je ervan overtuigd bent dit aan te kunnen natuurlijk.

In Nederland verdienen we maar liefst 30% van het BBP (bruto binnenlands product) door onze exportactiviteiten. Grijp dus de kans aan om nog een extra taal te leren nu je nog tijd hebt, je leervermogen nog hoog is en het bovendien gratis is.

6. Excelleer tijdens je studie

Je zou het bijna vergeten als Nederlandse student, maar er zijn wel degelijk werkgevers die geïnteresseerd zijn in jouw academische resultaten! Wij Nederlanders zijn niet erg streberig als het aankomt op studieresultaten, een zesje is voor de meesten een resultaat dat meer dan volstaat. Komt dit je bekend voor?

Maar wat nou als je in het buitenland gaat solliciteren? En wat nou als je bij een populaire werkgever zoals Facebook, Google of Apple wilt solliciteren, denk je dat zij ook niets zullen geven om je studieresultaten? Waarschijnlijk mag je niet eens op gesprek komen met een gemiddelde onder de 8.

Omdat zoveel studenten hoge cijfers niet erg belangrijk vinden, geeft dit jou juist de kans om er bovenuit te steken. Het geeft jou de perfecte mogelijkheid om, door te excelleren tijdens je studie, je te differentiëren van de andere studenten.

Het staat niet alleen goed op je cv, de kans is groot dat je de kennis beter zult kunnen opslaan en later weer kunt reproduceren wanneer je goed studeert. Je draagt deze investering in goede studieresultaten dus mee voor de rest van je leven!

Er is natuurlijk wel één belangrijk nadeel wanneer je wilt excelleren tijdens je studie: je zult heel veel tijd moeten investeren. Of dit het waard is, kan alleen jijzelf bepalen.

7. Volg een honoursprogramma

Een honoursprogramma wordt vaak aangeboden op hogescholen en universiteiten voor studenten met uitstekende studieresultaten (criteria verschillen per instituut). Je volgt dit programma meestal bovenop je normale studieprogramma. Om deze reden moet hier dus ook niet te lichtzinnig over gedacht worden. In het grootste deel van de gevallen gaat het om een extra studielast van 30 punten. Het honoursprogramma is een manier om studenten intellectueel uit te dagen en verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens deze programma’s werk je op de meeste instituties in kleine werkgroepen. Dit doe je dan samen met toonaangevende wetenschappers in hun respectievelijke kennisgebied. Je kunt je er dus niet vanaf maken door slechts een aantal hoorcolleges te volgen of door aan het eind van het semester eens goed in de boeken te duiken. Er wordt van je verwacht dat je een actieve bijdrage levert wanneer je hieraan meedoet.

Wanneer je het honoursprogramma succesvol afsluit, mag je ‘graduated with honours’ overleggen op je cv. Dit komt ook zo te staan op je diploma. In enkele gevallen levert dit nog een apart certificaat op náást je diploma.

8. Schrijf een relevante scriptie

De afstudeerscriptie –of thesis- is een verplicht onderdeel bij het afstuderen in een hbo- of universitaire studie. Het is een opdracht die zonder uitzondering ontzettend veel tijd kost, maar wel een bijzonder praktische waarde kan hebben voor bedrijven. Tegen geringe kosten kunnen ze een ontzettend waardevolle rapportage ontvangen, met het bijkomende voordeel dat ze de student kunnen aannemen na het afronden van de studie.

Heb je al een idee in welke branche je wilt werken, of in het ideale geval, bij welk bedrijf je zou willen werken? Houd hier rekening mee wanneer je een scriptieonderwerp kiest en voor welk bedrijf je je scriptie schrijft. Benader de bedrijven waarvoor jij graag zou willen werken of hun directe concurrenten. Het geeft jou de mogelijkheid om jezelf te profileren en een kans om een vaste aanstelling te verdienen wanneer je goed werk levert.

Wanneer je een scriptie schrijft over een onderwerp dat je niet interessant vindt of voor een bedrijf waar je totaal geen affiniteit mee hebt, dan gaat dit voelen als een verspilling van jouw tijd en moeite. Begin dus alvast op tijd met het zoeken van een leuk bedrijf en een goed onderwerp. Het is niet ongewoon om dit onderwerp te vermelden op je cv en al zeker niet wanneer je hiervoor een hoog cijfer hebt gehaald.

9. Loop stage(s)

Allereerst is het belangrijk dat je het verschil kent tussen een stage en een traineeship; er bestaat hierover namelijk nogal wat verwarring. Een traineeship is een leerprogramma dat veel werkgevers aanbieden aan jonge professionals die net hun studie hebben afgerond. De stage daarentegen is een (soms verplichte) periode waarin je werkt als onderdeel van je studie. Beiden hebben ze de potentie om een waardevolle toevoeging te zijn op je cv, maar op een verschillende manier.

De stage is vaak een verplicht onderdeel van de studie. Het woord ‘verplicht’ geeft de stage soms een naar imago. Het tegenovergestelde hiervan is echter waar in het kader van cv-building: het geeft je als student juist de kans om jezelf te profileren bij organisaties die jij interessant vindt en hier tegelijkertijd nog wat geld bij te verdienen. Het kan je helpen om erachter te komen wat voor werk bij jouw persoonlijkheid past. Dit is iets wat meestal moeilijk in te schatten is zonder praktijkervaring.

Zelfs wanneer je stage niet verplicht is, raden we aan om wél gebruik te maken van deze kans. Aan het begin van deze pagina kon je lezen dat maar liefst 35% van de werkgevers praktijkervaring het belangrijkste criterium vond bij het evalueren van kandidaten. Je kunt dit zelfs combineren met punt 4 en 5 van deze lijst door je stage te doen in het buitenland!

10. Doe een traineeship

Het traineeship is een startersfunctie die vaak wordt aangeboden aan studenten die net afgestudeerd zijn of op het punt staan om af te studeren. Het is interessant voor bedrijven omdat ze op deze wijze jonge talenten kunnen aantrekken tegen een (meestal) gereduceerd salaris. De trainees worden vervolgens klaargestoomd voor de belangrijke functies binnen de organisatie. In de praktijk betekent dit dat trainees vaak opleidingen en cursussen moeten volgen tijdens hun werk om hen op deze wijze zo goed mogelijk voor te bereiden. De duur van een traineeship varieert van drie maanden tot wel drie jaar.

Maar waarom een traineeship als je ook direct veel geld kunt verdienen?

Het is vaak een aantrekkelijke gedachte om direct een vaste baan te kiezen waarin je een volwaardig salaris ontvangt. Je kunt een traineeship daarom ook het beste zien als een investering in je carrière. Op de lange termijn word er namelijk van je verwacht dat je flink gaat doorgroeien binnen de organisaties die deze programma’s aanbieden. Ze hebben de intentie om jou door te laten groeien naar topfuncties binnen deze organisaties. Hierdoor zal je hoogstwaarschijnlijk op veel verschillende afdelingen worden geplaatst binnen een korte tijdspanne. Het is de bedoeling dat je op deze wijze een goed beeld krijgt van de organisatie en de processen die zich hierin afspelen. Verwacht hierbij een intensieve begeleiding door managers en regelmatig terugkerende feedbacksessies.

Eigenlijk heeft een traineeship maar één echt nadeel: het uitstel van een groter salaris. Maar omdat deze functie juist bedoeld is om door te groeien naar hoge functies binnen het bedrijf is zelfs deze reden niet helemaal gerechtvaardigd.

Zelfs in het slechtste geval, wanneer je na de traineeperiode te horen krijgt dat er geen plaats is voor jou, kun je deze ervaring op je cv zetten. Daarbij is het natuurlijk een geweldig leermoment door de persoonlijke begeleiding en doordat je alle ins en outs hebt geleerd over een organisatie.

Wanneer je de kans hebt om een traineeship te volgen, is de enige vraag die je jezelf moet stellen: zie ik mezelf voor een langere tijd werkzaam zijn in dit bedrijf? Als het antwoord hierop ja is, dan is het zeker verstandig om hierop te solliciteren!

11. Volg colleges die passen bij je ambitie

Een opleiding is in wezen niets meer dan een samenstelling van verschillende vakken tot één groot vakkenpakket. Je hebt dus ook de mogelijkheid om hierbij nog een aantal extra vakken te kiezen. We hebben het al gehad over een extra taal in punt 5, maar er zijn natuurlijk nog veel meer opties voor de ambitieuze student.

Volg je een financiële opleiding, maar is het je ambitie om te gaan werken op de beurs? Volg een extra vak over het handelen in effecten. Heb je het gevoel dat je een bepaalde kant van jezelf nog sterk wilt ontwikkelen? Zoek een gepast college uit en doe dit dan ook! Dit is waar je studietijd voor bedoeld is.

De keuze is voor studenten niet slechts beperkt tot de colleges en vakken die worden gedoceerd aan het instituut waarbij ze staan ingeschreven. In de meeste gevallen bestaan er samenwerkingsverbanden tussen de verschillende hogescholen en universiteiten waardoor je ook gemakkelijk colleges kunt volgen op andere locaties en scholen.

12. Sluit je aan bij een club die relevant is voor jouw ambitie

Op de meeste universiteiten en hogescholen zijn er clubs voor studenten die dezelfde passies en interesses delen. Dit soort clubs passen natuurlijk perfect in het kader van de persoonlijke ontwikkeling die belangrijk is bij cv-building. Voorbeelden van dit soort clubs zijn investeringsclubs, debatclubs, wiskundeclubs of schrijfclubs.

Bij het kiezen van een club is het van belang dat je, naast je persoonlijke interesse, erom denkt dat je jouw deelname aan deze club goed kunt vermarkten aan potentiële werkgevers. Wanneer je slechts aangesloten bent, maar verder eigenlijk weinig onderneemt, dan heeft jouw lidmaatschap bij deze club ook geen enkele waarde. Een paar gerichte vragen tijdens je sollicitatiegesprek zullen je direct hard door de mand doen vallen.

Een andere belangrijke reden om je aan te sluiten bij een club is (net zoals bij de studentenvereniging) dat je een groot netwerk kunt opbouwen van gelijkgezinden. Het persoonlijk netwerk is al jaren de meest succesvolle manier voor sollicitanten om een baan te vinden en wat is er beter dan een netwerk van mensen met dezelfde interesses?

Comments are closed.