• Comments Off on

De cognitieve-capaciteitentest

De cognitieve-capaciteitentest, ook wel intelligentietest genoemd, is een vast onderdeel van elk assessment. Wat wordt er precies gemeten bij zo’n test en (hoe) kan je jezelf voorbereiden?

De cognitieve-capaciteitentest wordt gebruikt om een goede inschatting te kunnen maken van je intellectuele (cognitieve) vaardigheden. Welke vaardigheden dat precies zijn, hangt af van de functie waarop je solliciteert. Zo zal een assessment voor een technische functie meer nadruk leggen op bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, terwijl een test voor een redacteur zich meer kan richten op taal.

De cognitieve-capaciteitentest

Het voornaamste doel van de cognitieve-capaciteitentest is het bepalen van je werk- en denkniveau. Heb je gesolliciteerd op een hbo-functie, dan is het logisch dat je alleen in aanmerking komt wanneer je op hbo-werk- en denkniveau of daar zelfs boven scoort. Van een specifieke IQ-score is dan ook zelden sprake. In plaats daarvan hoor je hoe jouw resultaten zich verhouden t.o.v. een vooraf vastgestelde normgroep. Vraagt een werkgever om een hbo-normgroep, dan zullen je testresultaten van een dergelijke strekking zijn:

 • Scoort lager dan het gemiddelde van de hbo-normgroep op onderdeel X
 • Scoort gemiddeld op basis van de hbo-normgroep op onderdeel X
 • Scoort hoger dan gemiddeld op basis van de hbo-normgroep op onderdeel X

De onderwerpen van de cognitieve-capaciteitentest zijn meestal:

 • Logisch redeneren
 • Ruimtelijk inzicht
 • Rekenkundige capaciteiten
 • Taalkundige capaciteiten
 • Commercieel inzicht

Het nut van de cognitieve-capaciteitentest

Er wordt vaak sceptisch gedaan over de voorspellende waarde van intelligentie- en capaciteitentests. In de praktijk zal je immers weinig te maken krijgen met het herkennen van abstracte figuren en cijfermatige patronen.

Toch blijkt de cognitieve-capaciteitentest de sterkste voorspeller voor functiesucces, nog iets beter zelfs dan het assessmentinterview (Schmidt & Hunter, 1998). Het zien van verbanden, hoofd- en bijzaken kunnen scheiden en logisch redeneren zijn namelijk de onderliggende cognitieve kwaliteiten die worden getest – vaardigheden die nodig zijn in elke functie.

Maar wat is intelligentie dan precies?

Dat is een moeilijke vraag, waar geen consensus over bestaat. Wat we wel weten, is dat je intellectuele capaciteiten een indicatie geven van je vermogen om:

 • abstract, logisch en consistent te kunnen redeneren,
 • relaties te kunnen ontdekken, leggen en doorzien,
 • problemen te kunnen oplossen,
 • regels te kunnen ontdekken in schijnbaar ongeordend materiaal,
 • met bestaande kennis nieuwe taken te kunnen oplossen,
 • zich flexibel te kunnen aanpassen in nieuwe situaties,
 • zelfstandig te kunnen leren, zonder directe en volledig instructie nodig te hebben.

Voorheen werd vooral de term intelligentietest gehanteerd, maar tegenwoordig wordt meestal de term cognitieve vaardigheden gehanteerd omdat deze beter de lading dekt.

Oefening baart kunst

Je kunt hogere scores behalen door thuis cognitieve-capaciteitentests te oefenen. Het zal er niet voor zorgen dat je intelligentie groeit, maar je wordt vaardiger in het maken van dergelijke testen. Met name de onderdelen waarin je patronen moet ontdekken in figuren en cijfers.

Het oefenen helpt dus vooral omdat je hierdoor beter weet wat er van je gevraagd wordt.

Andere assessmentonderdelen

Er zijn verschillende soorten assessments. Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over een specifiek assessmentonderdeel.

Comments are closed.