• Comments Off on

De groepsdiscussie (assessment)

De groepsdiscussie is een assessmenttechniek waarbij je samen met een aantal andere kandidaten een discussie voert, vaak zonder gespreksleider.

De groepsdiscussie is een praktijksimulatie waarbij een beroep wordt gedaan op de sociale en communicatieve vaardigheden van kandidaten. De discussie wordt gevoerd met de andere assessmentkandidaten. Assessoren maken gewoonlijk geen deel uit van de discussie. Wel zullen ze in dezelfde kamer zijn om elke kandidaat goed te kunnen beoordelen en noodzakelijkerwijs te interveniëren om het gesprek weer de goede kant op te sturen.

De opzet van een groepsdiscussie

Er zijn twee voorname varianten van de groepsdiscussie. Ten eerste is er de discussie waarbij de kandidaten van tevoren een standpunt opgelegd krijgen en de opdracht hebben dit zo goed als mogelijk te verdedigen. Ook kan het zo zijn dat je niet alleen de taak krijgt om een standpunt te verdedigen, maar tevens een zo gunstig mogelijk compromis sluit. Je kunt dus niet simpelweg je hakken in het zand zetten. Er wordt echt een beroep gedaan op je onderhandelingsvaardigheden.

Een veelgebruikt discussieonderwerp is het vaststellen van een begroting waarbij de kandidaten verschillende belangen vertegenwoordigen. Ook het selecteren van een medewerker die in aanmerking komt voor promotie wordt vaak gebruikt.

De beoordeling

Tijdens de groepsdiscussie wordt er op een aantal verschillende vaardigheden gelet door de assessor(en). De belangrijkste vaardigheden en eigenschappen zijn:

 • Teamwork
 • Vermogen om te luisteren
 • Duidelijk overbrengen van standpunten
 • Sociale vaardigheden
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Natuurlijk leiderschap

Tips voor de groepsdiscussie

 1. Houd oogcontact met je gesprekspartners. Oogcontact geeft blijk van zelfvertrouwen.
 2. Wees bondig en concreet in het verklaren van je standpunten. Het is een kunst om met weinig woorden veel te zeggen. Breedsprakigheid daarentegen is een teken van slechte communicatieve vaardigheden. Het gaat om kwaliteit van spreken, niet kwantiteit.
 3. Eerst denken, dan pas spreken. Praten om aan het woord te zijn is een slechte, vervelende eigenschap.
 4. Luister aandachtig en haak in op het standpunt van je gesprekspartner. Geef aan op welke punten jullie het eens zijn en probeer vervolgens het standpunt waarop jullie het oneens zijn op een andere manier duidelijk te maken.
 5. Draaf niet door. Je standpunt blijven herhalen komt een discussie niet ten goede. Het helpt om eerst te zoeken naar de punten waarop eenieder gelijkgestemd is en vervolgens de plooien glad te strijken waar mogelijk.
 6. Val anderen niet in de rede. Ook al kan dit ervoor zorgen dat jij de discussie ‘wint’, het is een vervelende eigenschap. Niet doen dus.
 7. Let op je lichaamstaal tijdens het gesprek.

Andere assessments

Er zijn verschillende soorten assessments. Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over een specifiek assessmentonderdeel.

Comments are closed.