• Comments Off on

De sollicitatiecode

De Sollicitatiecode is een set van basisregels waarin wordt beschreven hoe bedrijven en sollicitanten zich horen te gedragen. Deze code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP).

De bedoeling van de sollicitatiecode is om het sollicitatieproces op een zo eerlijk mogelijke manier te laten verlopen. De regels van deze code zijn onder andere overeengekomen in samenwerking met de Stichting van arbeid. Dit is een overlegorgaan van organisaties van werkgevers en werknemers in Nederland.

Is de sollicitatiecode een verplichting?

Hoewel de sollicitatiecode klinkt als een verplichting voor bedrijven, is dit niet het geval. Ondanks dat het geen verplichting is, houden bedrijven zich hier wel vaak aan. Het is in feite een onofficiƫle regel. Werkgevers hebben zelf het recht om de sollicitatiecode toe te passen op de manier zoals zij dat zelf goed achten.

De belangrijkste punten van de sollicitatiecode

Gelijke kansen voor iedereen.
De werkgever bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie en op basis van geen enkel ander criterium.

Enkel vragen van professionele aard.
Er worden alleen vragen gesteld die daadwerkelijk betrekking hebben op de functie.

Waarborging van privacy.
De Privacy van de sollicitant en zijn sollicitatiestukken wordt gewaarborgd.

Privacygevoelige stukken worden vernietigd.
Binnen vier weken na afwijzing worden sollicitatiedocumenten vernietigd, tenzij anders overeengekomen.

Bericht binnen twee weken na besluit.
Binnen twee weken ontvang je een bericht met hierin een afwijzing of uitnodiging.

Openheid van de sollicitatieprocedure.
Transparante sollicitatieprocedure en de afhandeling hiervan.

Zijn er ook verplichte regels voor bedrijven?

Naast de sollicitatiecode bestaat er ook nog wetgeving die het gedrag van bedrijven en instanties aan banden legt. Denk aan discriminatie op basis van gezondheid, seksuele geaardheid of zwangerschap. Er zijn namelijk veel vragen die een bedrijf jou niet zou mogen stellen. Helaas gebeurt het in de praktijk nog wel. Lees meer over de verboden sollicitatievragen.

Comments are closed.