• 0

Omgaan met discriminatie tijdens het sollicitatieproces

Het is helaas waar, Petra Janssen wordt eerder uitgenodigd op een gesprek dan Soundous Tahiri. Een onderzoek van het sociaal cultureel planbureau wees dit uit in 2015. Dit gaat tegen artikel 1 van de grondwet in.

In dit artikel staat:

 “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. “

Positieve discriminatie mag wel

Er mag wel een voorkeur geuit worden als het positieve discriminatie betreft. Bijvoorbeeld een voorkeur voor een jongerenwerker met dezelfde etnische achtergrond als veel jongeren in de wijk. Men moet dat gericht kunnen onderbouwen. Voor de rest is het verboden.

Dat dit echter nog steeds zo is, betekent voor sollicitanten met een andere achtergrond dan de Nederlandse, meer strijd, stress en frustratie. Boos worden en negatief worden helpt niet. Je rechten kennen en daarvoor op komen kan dat wel.

Het probleem is dat je het vaak simpelweg niet hard kunt maken. Je wordt afgewezen omdat een andere kandidaat betere papieren heeft, beter binnen het team past ect. De waarheid vermoed je, maar kun je zelden bewijzen. Heb je echter dit vermoeden wel, laat je dan helpen. Ga naar www.mensenrechten.nl en dien een officiële klacht in.

Ook kun je aankloppen bij een juridisch loket of de vakbond. Er bestaat ook in elke regio een anti-discriminatieloket waar mensen in dienst zijn die haarfijn weten hoe ze een situatie als deze aan moeten pakken. Het kan zover gaan dat het een rechtszaak wordt. Hierbij moet de rechter dan het oordeel van het college voor rechten van de mens meewegen. ( Je daar eerst melden is overigens niet verplicht, het mag. ) Je staat hier niet alleen voor. Nietsdoen laat dit soort praktijken bestaan! Hoe verleidelijk het ook is om je schouders op te halen en door te gaan. Denk er goed over na. Doe je het niet voor jezelf, dan wel voor al die anderen die na jou komen en wellicht tegen hetzelfde probleem aanlopen.

Neem discriminatie niet persoonlijk op

Meestal komt het voort uit onwetendheid en angst voor het onbekende. Het heeft niets te maken met jouw daadwerkelijke kwaliteit als medewerker, de waarde van je opleiding of de kansen die je verdient. Dit zegt zogezegd niets over jou, maar veel over het bedrijf waar je gesolliciteerd hebt. En zeg nou zelf, bij een bedrijf dat er zulke denkbeelden op nahoudt, wil niemand echt graag werken.

In de politiek heeft men het al langere tijd over een wet die gaat stellen dat men anoniem zou moeten solliciteren. Dit is er echter nog niet door. Men ziet het als een paardenmiddel waarvan het effect naast voordelen, ook nadelen heeft. Men kan, na een geslaagde brievenronde, in de tweede ronde alsnog om deze reden afgewezen worden. Het selecteert wel onbewuste discriminatie op de brief uit. De oplossing zal het waarschijnlijk niet zijn, maar het lijkt wel een hoopvol middel naar een eerlijkere behandeling bij sollicitaties.

Geef het ondanks deze misstanden niet op. Er zijn legio bedrijven die uitsluitend zoeken naar de beste werknemer, en jij kunt dat zomaar zijn.

Heel veel succes.