• 5

Doe jij mijn oma na?

Mijn oma werd begin vorige eeuw naar een woning buiten haar dorp verbannen. Omdat ze ‘moest’ trouwen. Zo heette dat als je zwanger raakte voor je huwelijk.

Ontginnen

Jong en slim, maar zonder opleiding. Thuis konden ze haar goed gebruiken bij het vele werk in de bakkerij en de huishouding. Buiten het dorp wonend lag er rondom haar huis veel grond. Daar zag mijn oma wel brood in. Ze begon de aarde te bewerken en creëerde een grote tuin vol groenten, aardappelen, fruit en mooie bloemen. Van de vroege ochtend tot zonsondergang werkte mijn oma aan haar project. Zaaien, wieden, oogsten, inmaken en wekken. Met haar noeste arbeid had het gezin zomer en winter volop te eten. Het varken, dat met recht biologisch genoemd kon worden kreeg het goede voedsel en eenmaal vet gemest werd het geslacht. De worsten hingen in de keuken, alles home made.

Crisistijd

De crisis kwam. Mijn opa was aannemer, maar met dat beroep was in die tijd geen droog brood te verdienen. Komt het je bekend voor? Wat deed mijn oma? Ze nam kostgangers in huis. Die kregen een eigen kamer en s’ avonds een biologische maaltijd van producten uit eigen tuin. De zoon des huizes werd ingeschakeld om de gasten per fiets de omgeving te laten zien.

Ondernemen

Hoe pakte mijn oma het aan?

  1. Ze had een doel. Ze wilde, dat haar kinderen door konden leren. Dat had ze zelf gemist. Dus was het belangrijk dat er geld was om hen te kunnen laten studeren..
  2. Ze ging iets doen wat mogelijk was binnen háár omstandigheden. Aan en in huis.
  3. Ze koos iets wat haar aantrok. De tuin werd haar lust en haar leven.
  4. Ze werkte hard en zette door als het tegen zat: bij te veel regen, als konijnen de oogst vernielden en vogels de kersen opaten.
  5. Ze verdiende er geld mee. De kostgangers-vaak leraressen- spekten de huishoudkas en mijn oma creëerde zo haar eigen inkomen.
  6. Ze was trots op haar werk, het gaf haar voldoening.
  7. Last but not least gaf ze haar kennis door aan volgende generaties.

Wie doet mijn oma na?

Ook nu belanden nogal wat mensen in een gedwongen situatie. Ze worden uit de organisatie verbannen en moeten zich zien te redden. Ook nu geldt dat in zo’n situatie niet veel anders overblijft dan te doen wat mijn oma deed. Niet dat je allemaal aan het tuinieren moet slaan. Wel kun je dezelfde aanpak hanteren: een doel kiezen, dat je echt belangrijk vindt. Dat nastreven met wat binnen joúw omstandigheden haalbaar is. Iets doen waar je heil in ziet en dat je geld gaat opleveren. Er hard voor werken en niet opgeven als het tegenzit. Daardoor zul je trots zijn op je zelf – je laat je niet kisten – en je ervaart voldoening. Je doet iets met je kennis en capaciteiten en dat vertaalt zich vroeg of laat in winst.