• Comments Off on

Een gat in je cv wegwerken

Je bent een periode werkloos geweest en je hebt hierdoor een gat in je cv. Hoe ga je hier het beste mee om bij het opstellen van je cv?

Soms is het een bewuste keuze om voor een langere tijd niet te werken, in andere gevallen is het noodgedwongen. Wat de reden ook is, een gat in het cv roept al snel negatieve associaties op, ongeacht de reden. Het is dan ook zaak om goed na te denken over hoe je hier mee omgaat bij het solliciteren en met name in je cv.

In dit artikel volgen een aantal tips en trucs die je helpen om de negatieve gevolgen van een gat in je cv te minimaliseren.

Een gat in je cv, wat is dat?

Een periode in je cv waarin (het lijkt dat) je niet werkzaam bent geweest.

Onderzoek van BNP onder 1000 respondenten wees uit dat bijna 40% van hen een gat in het cv had van drie maanden of langer. Het overgrote deel hiervan kwam door werkloosheid (45%) en door ziekte (30%). Een gat in je cv is dus helemaal niet zo abnormaal als dat het wellicht doet vermoeden.

Raak dus vooral niet in de stress wanneer je solliciteert en er sprake is van een gat in je cv. Je bent echt niet de enige.

Geef in je cv aan wat je in de tussentijd hebt gedaan

Wanneer je een goede reden hebt voor een langdurige periode van werkloosheid, wees hier dan open over in je cv door aan te geven wat je in de tussentijd hebt gedaan. Een lange periode waarin je niet werkzaam bent geweest kan vele vragen en negatieve associaties oproepen. Door direct een goede reden te geven voor deze periode van werkeloosheid ben je in staat om al snel veel van deze negatieve associaties en vragen weg te nemen.

Goede redenen voor een gat in het cv:

  • Een lange reis maken
  • Fulltime zorg dragen voor kinderen
  • Mantelzorg
  • Studeren

Dit zijn stuk voor stuk goede redenen om een langere periode niet werkzaam te zijn geweest. Schroom dus vooral niet om deze op te nemen in je cv.

Nevenactiviteiten als vulling voor je cv

In situaties van werkeloosheid is het verstandig om naast je zoektocht je tijd te vullen met extra activiteiten. Hiermee toon je aan dat je in ieder geval actief bent geweest in de periode die anders zou kunnen worden gezien als onproductief. Geen enkele werkgever zit namelijk te wachten op een kandidaat die zich passief opstelt bij tegenslag.

Enkele goede activiteiten die zeker het vermelden waard zijn op het cv zijn:

  • Vrijwilligerswerk
  • Volgen van een cursus
  • Opleidingen
  • Uitzendwerk

Pas de tijdslijnweergave aan

Wanneer je niet kunt aantonen dat je actief bent geweest in een periode van werkloosheid of wanneer je dit alsnog wilt camoufleren, dan zijn er ook een aantal lay-out-trucs die je kunt gebruiken.

De eenvoudigste oplossing voor werkzoekenden met een gat in het cv is om de tijdslijn aan te passen. Door alleen jaartallen, en dus geen maanden te benoemen, vallen tussenpozen van minder dan een jaar niet op. Het nadeel van deze strategie is wel dat deze notatie niet heel gebruikelijk is. Juist doordat je minder overzicht biedt aan de recruiter kan dit als storend worden ervaren.

Wanneer je al over redelijk wat jaren werkervaring beschikt, zullen de gevolgen van een dergelijke opzet meevallen. De jaarnotatie valt minder snel op en kan zodoende een geschikte methode zijn om het gat in je cv weg te werken. Heb je echter nog niet veel werkervaring, dan zal de jaarnotatie al snel opvallen en worden ontvangen met enige achterdocht.

Gebruik een alternatieve cv-lay-out

Wanneer we het hebben over het cv denken we al snel aan een document met een duidelijke tijdslijn waarin het verloop van de loopbaan goed zichtbaar is. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Er zijn ook alternatieve benaderingen die je zou kunnen inzetten.

Een goed voorbeeld van zo’n alternatief cv is het vaardigheden-cv. In het vaardigheden-cv ligt de nadruk op de specifieke kwaliteiten van de sollicitant alsmede de geleverde prestaties. Dit in plaats van een duidelijke chronologie, zoals in het reguliere cv het geval is.

Zelf een top-cv opstellen?

In het cv-handboek deel ik mijn beste tips en methodes om een geweldig cv op te stellen. Ook laat ik diverse praktijkvoorbeelden van zowel goede als slechte cv’s zien. Bekijk het boek!

Comments are closed.