• Comments Off on

Gedragsgericht sollicitatie-interview

Het gedragsgericht interview is een vorm van interviewen waarbij er specifiek wordt gevraagd naar voorbeeldsituaties uit je loopbaan.

In een gedragsgericht interview word je als sollicitant gevraagd hoe je handelde tijdens specifieke situaties in je loopbaan. Het idee hierachter is dat een selecteur zo een beter beeld krijgt van je daadwerkelijke gedrag.

Kennisgerichte vragen of vragen over hypothetische situaties blijken – volgens menig onderzoek – geen goede voorspeller te zijn voor gedrag in de praktijk. Gedrag uit het verleden daarentegen blijkt wel een goede voorspeller voor toekomstig gedrag te zijn. Zo wordt het gedragsgerichte interview gebruikt om een beter beeld te krijgen van de wijze waarop je omgaat met druk en kritiek, hoe je probleemsituaties oplost en hoe je omgaat met gevoelige bedrijfsinformatie.

De STAR-methode

De meest gebruikte methode voor gedragsgericht interviewen is zonder twijfel de STAR-methode. Hierbij word je als sollicitant steeds gevraagd om situaties uit je carrière en soms ook je privéleven te omschrijven. Welke actie(s) ondernam je, waarom koos je voor deze aanpak en wat was het resultaat van je handelen?

De vragen zijn met opzet niet hypothetisch. Hierdoor krijgt de interviewer een beter beeld van de wijze waarop je je gedraagt in bepaalde situaties. Denk hierbij aan presteren onder stress of tijdsdruk.

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. De interviewer vraagt je eerst om een bepaalde situatie uit je carrière of privéleven te beschrijven. Vervolgens word je gevraagd jouw specifieke taak in deze situatie te omschrijven en welke actie je ondernam – wat was de reden voor je aanpak?

Tenslotte is de interviewer geïnteresseerd in het resultaat van je handelen. Had de door jou gekozen aanpak het gewenste effect?

Zoals je ziet, moet je als kandidaat over behoorlijk wat fantasie beschikken, wil je op dit soort situatiebeschrijvingen sociaal wenselijke antwoorden geven. Dit is wat de STAR-methode zo’n effectief gedragsgericht interviewinstrument maakt.

Gedragsgerichte interviewvragen

Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u nauw heeft samengewerkt met een andere collega?

 • Wat was uw specifieke taak tijdens deze samenwerking? (Taak)
 • Hoe heb je deze taak aangepakt? (Actie)
 • Welk resultaat had deze aanpak tot gevolg? (Resultaat)

Kunt u een voorbeeld geven van een moment waarop u iets moest afleveren onder grote tijdsdruk?

 • Wat was jouw specifieke rol in de oplevering? (Taak)
 • Wat heb je gedaan om de situatie te verbeteren? (Actie)
 • Hoe liep de situatie af? (Resultaat)

Kunt u een voorbeeldsituatie uit het recente verleden beschrijven waarin u iets heeft moeten organiseren?

 • Wat waren je verantwoordelijkheden? (Taak)
 • Wat waren de belangrijkste obstakels? (Actie)
 • Wat was het resultaat van je handelen? (Resultaat)
Meer voorbeelden van gedragsgerichte vragen:
 • Kunt u een situatie beschrijven waarin u de hulp van anderen moest inroepen om een probleem met een leverancier op te lossen?
 • Heeft u zich wel eens extra moeten inspannen om een klant tevreden te stellen?
 • Wanneer heeft uw leidinggevende voor het laatst kritiek geuit op uw werkzaamheden en waarom was dit?
 • Zou u een voorbeeld kunnen noemen van een situatie waarin u meer deed dan nodig was om een opdracht binnen te halen?

Voorbeelden van niet-gedragsgerichte interviewvragen

Gedragsgerichte interviewvragen richting zich specifiek op gedrag dat al heeft plaatsgevonden. Hypothetische vragen en persoonlijkheidsvragen kunnen dus wel vragen om gedrag, maar vallen in deze context niet onder gedragsgerichte interviewvragen.

Hier volgen een aantal voorbeelden ter illustratie:

 • Stel, je hebt te maken met.. ?
 • Wat zou je doen wanneer.. ?
 • Waar zie je jezelf staan over vijf jaar?
 • Wat zijn uw drie zwakste eigenschappen?
 • Waarom heb je gesolliciteerd op deze functie?

Comments are closed.