• Comments Off on

Het assessment

Een assessment is een beoordelingsprogramma waarin de vaardigheden en kennis van sollicitanten worden getest.

Een assessment kan bestaan uit verschillende fases van opdrachten, testen en rollenspellen waarbij een beroep wordt gedaan op je persoonlijke vaardigheden en kennis.

Door praktijksituaties te simuleren in een assessmentomgeving wordt er direct een beroep gedaan op jouw capaciteiten, in tegenstelling tot een interview waar het inschattingsvermogen van een recruiter een veel prominentere rol speelt.

De soorten assessments

Er zijn vele verschillende soorten assessments. Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over een specifiek assessmentonderdeel.

Wie zijn de assessoren

Elk assessment wordt geobserveerd en beoordeeld door zogenaamde assessoren. Dit zijn meestal gedragspsychologen – professionals die zijn getraind om je te beoordelen op zaken als emotionele intelligentie, fluïde intelligentie (snelheid van denkprocessen), abstract denkvermogen, sociale vaardigheden en vele andere vormen van gedragsprofilering. Het komt echter ook voor dat ondernemingen ervoor kiezen een hr-professional in te zetten voor een assessment wanneer ze deze op hun eigen locatie afnemen.

Het belangrijkste voordeel van een extern assessmentbureau is de mate waarin een objectief oordeel wordt geveld over de kandidaat. Er komt altijd een zekere mate van subjectiviteit kijken bij de interpretatie van testresultaten – met name die van sociale vaardigheden – maar een extern persoon heeft minder persoonlijk belang bij de testresultaten. Hierdoor kan deze externe persoon een objectiever beeld vormen.

Basis van de assessmentbeoordeling

De assessor stelt van tevoren met de hr-afdeling van de onderneming een lijst met beoordelingscriteria op. Omdat elke functie een ander soort invulling heeft en er ontzettend veel functies zijn, is er voor het assessment geen standaardprocedure. Er wordt in goed overleg met de onderneming en kijkend naar de functie-eisen besloten welke vaardigheden worden getest.

Om de resultaten goed te kunnen beoordelen, worden de resultaten van het assessment afgezet tegen de resultaten van een normgroep. Solliciteer je op een functie waarbij hbo-denkniveau wordt gevraagd, dan worden je testresultaten afgezet tegen de testresultaten van andere kandidaten die een hbo-opleiding afgerond hebben. Je kunt vervolgens beneden gemiddeld, gemiddeld of boven gemiddeld scoren.

De assessmentuitslag en het adviesrapport

De testuitslag is in de meeste gevallen na ongeveer een week beschikbaar. De beroepsvereniging van psychologen (NIP) heeft in de gedragscode staan dat elke assessmentkandidaat het recht heeft op:

  • nabespreking van het onderzoek
  • inzage van het rapport voordat het wordt doorgestuurd
  • eventuele blokkering van het rapport
  • aanvulling, correctie en verwijdering van door jou verstrekte gegevens
  • een afschrift van het rapport en recht op inzage en afschrift van uw dossier

Vooral het eerste punt is van belang voor kandidaten. Wanneer je assessment is afgenomen door een assessmentcentrum, dan is het verstandig een nabespreking aan te vragen. Je bespreekt dan de uitkomsten van het assessment, je sterkte en zwakke punten en de consequenties van deze resultaten voor je verdere loopbaan. Dit soort feedback is erg waardevol, zeker wanneer je minder goed hebt gescoord dan je hoopte.

Comments are closed.