• 2

Het bezoeken van een netwerkbijeenkomst

Je bent wellicht enige tijd bezig geweest met jouw voorbereiding om een netwerkbijeenkomst te bezoeken. Je hebt een doelstelling voor jezelf geformuleerd, je hebt visitekaartjes en je gaat nu naar de locatie van de bijeenkomst. Spannend! Je betreedt de ruimte waar de bijeenkomst wordt gehouden en je ziet een groot aantal mensen staan. Dán bekruipt je het koude zweet.. Hoe raak ik met iemand in gesprek!?

Dat is het onderwerp van mijn derde blog in de reeks van ‘Netwerken Werkt’.

In deze blog beschrijf ik op welke manier je met iemand in contact kunt komen, wat te doen als je iemand alleen ziet staan en op welke manier je afscheid van iemand kan nemen tijdens deze bijeenkomst.

De doelstelling: netwerken

In eerdere bloggen heb ik geschreven over de doelstelling die je met het netwerken wilt gaan bereiken, jouw doelstelling voor de langere termijn. Die doelstelling is je al helder.

Nu je een netwerkbijeenkomst gaat bezoeken is het ook belangrijk om voor déze bijeenkomst een doelstelling te hebben.

Twee voorbeelden: bij een netwerkbijeenkomst zonder thema kan je doel zijn om met een X aantal onbekende mensen in contact te komen. Bij een netwerkbijeenkomst met een thema  kan jouw doelstelling zijn dit thema met anderen te bespreken en ideeën hierover te delen.

Het eerste contact, met wie?

Je loopt wat rond en vraagt je af met wie je nu een eerste contact wil gaan leggen.  Het kan zijn als je bij deze bijeenkomst voor het eerst bent, dat je door iemand namens de organisatie wordt opgevangen, je kort wordt geïnformeerd over gangbare zaken en wordt voorgesteld aan anderen. Dat is wel een luxe positie! Helaas heb ik dit wel eens gemist en voelde me wel wat eenzaam en verlaten. Probeer je hier over heen te zetten en leg het eerste contact. Het halen van een kop koffie of iets anders kan al heel prettig zijn om een eerste contact te leggen.

Je ziet een groepje mensen staan en je besluit er bij te gaan staan. Na een minuut of twee, drie merk je dat er geen aandacht aan je besteed wordt. Je denkt: “Ik ben kennelijk niet interessant!” en je wilt misschien verder lopen. Dat is niet nodig. De vraag is op welke manier je in contact kunt komen met déze personen. Stel hen de vraag of zij het goed vinden dat je erbij komt staan. Geef aan dat zij natuurlijk door kunnen gaan met hun eigen gesprek. Het kan zijn dat deze personen zich voorstellen en jou vragen wie je bent. Je kunt je dan voorstellen met bijvoorbeeld jouw elevator pitch. Vervolgens zal het gesprek verder gaan en probeer dan ook een bijdrage te leveren aan het gesprek. In het begin zal je het idee hebben dat het gekunsteld is, maar dat gaat echt wel beter worden.

De “eenzame ziel”?

Het is ook mogelijkheid is dat je iemand alleen ziet staan. Je stapt er dapper op af. Besef goed dat deze persoon het misschien wel fijn vindt om even alleen te zijn en zich aan het voorbereiden is voor zijn volgend gesprek. Of misschien vindt deze persoon het even moeilijk als jijzelf om met een ander in gesprek te komen. Loop erheen, stel jezelf voor en vraag wat hij/zij van deze bijeenkomst vindt. Als er een themabijeenkomst (bijvoorbeeld een congres) is, dan is het gemakkelijker dit ter sprake te brengen om het eerste contact te leggen.

Stel anders bijvoorbeeld de vraag wat de ander hier brengt of wat de ander doet voor zijn werk. Als het klikt heb je een leuk gesprek en kunnen jullie ervaringen en informatie delen en natuurlijk ook visitekaartjes uitwisselen.

Dit wil ik niet!

De derde mogelijkheid is dat het kan voorkomen dat het ‘niet klikt’ tussen jou en je gesprekspartner. Dan bedenk je: ‘Op welke manier kan ik een nette manier afscheid nemen?’. Dat is veel simpeler dan je denkt. Geef aan dat je graag nog andere mensen wilt spreken en neem beleefd afscheid met een  hand. Als dat goed voelt kun je visitekaartjes delen, ofschoon er ook veel mensen zijn die vinden dat je elkaar eerst langer gesproken moet hebben voor het uitwisselen van visitekaartjes. Probeer op zo’n moment vooral bij je eigen gevoel te blijven. Probeer deze ontmoeting niet als negatief te duiden en ga op weg naar een volgende gesprekspartner.

Het netwerkgesprek

Het is je gelukt om met iemand in gesprek te komen. Dan is de vraag hoe dat dan verder gaat. Je hebt jouw Elevator Pitch al vermeld en de ander heeft ook al verteld wie hij/zij is.

Wat nu belangrijk is, is om oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander. Je kunt ervaringen en kennis delen. Dat is de essentie van het netwerken, het oprecht delen van kennis of ervaringen zonder dat je daar op voorhand iets voor terug verwacht. Stel open vragen aan de ander. Enkele voorbeelden van oprechte en verfrissende open vragen kunnen zijn:

  • Wie is je doelgroep?
  • Wat is het leukste van je werk dat je doet/wilt gaan doen?
  • Wat is jouw grootste uitdaging op dit moment?

In een van de volgende bloggen zal ik hier uitgebreider op terug komen.

Ter afsluiting

Het einde van de bijeenkomst is gekomen en hopelijk verlaat je de bijeenkomst met een goed gevoel. Van belang is om voor jezelf stil te staan bij de vraag wat deze bijeenkomst je heeft opgeleverd. Misschien heb je visitekaartjes gewisseld, heb je leuke contacten en gesprekken gewisseld. Misschien is het je tegen gevallen. Allemaal mogelijk. Sta er in ieder geval bij stil en probeer ervan te leren. Vragen aan jezelf kunnen zijn:  Waarmee ben ik tevreden/wat ging er allemaal goed en wat kan de volgende keer beter? Op deze manier zul je ontdekken dat netwerken heel leuk kan zijn.

Enne, ik spreek  uit ervaring.

Heb je vragen of een aanvulling, laat het weten, dan kan ik er later aandacht aan besteden.