• Comments Off on

Fact-findingassessment

Bij een fact-findingassessment krijg je een probleem voorgelegd met slechts een beperkte hoeveelheid achtergrondinformatie. Aan jou de taak om de juiste informatie te achterhalen en met een oplossing te komen.

Bij de fact-findingopdracht krijg je een probleemsituatie voorgelegd met slechts een beperkte hoeveelheid achtergrondinformatie. Aan jou de taak om erachter te komen welke informatie je nodig hebt om het probleem op te lossen en deze informatie vervolgens ook daadwerkelijk te vergaren. Dit vergaren van informatie doe je gewoonlijk in een één-op-één-gesprek met een goedgeïnformeerde hr-medewerker, die bij je in de assessmentruimte zit.

De oefening doet een beroep op je analytische vaardigheden, creativiteit en je vermogen om logische verbanden te leggen.

Fact-findingassessment

Nadat je een summiere situatieschets hebt gekregen, heb je de taak om in een korte tijdsspanne met een goed doordacht plan te komen. Verdiepende informatie kan je inwinnen bij je gesprekspartner. Deze zal echter alleen antwoorden geven op de specifieke vragen die je stelt. Je vraagstelling is dus erg belangrijk.

Om een beter beeld te krijgen van wat zo’n fact-findingopdracht precies inhoudt, volgt hieronder een voorbeeld.

Een nieuwe cliënt heeft besloten dat het bedrijf waar je hebt gesolliciteerd (een financiële instelling) de ideale nieuwe samenwerkingspartner is. Aan jou de taak om een team samen te stellen dat zich volledig richt op de accommodatie van deze klant. Hierbij dien je rekening te houden met de budgettering, de samenstelling van het team en de respectievelijke vervangers van de mensen die je in je team opneemt.

Zoals je ziet, is de omschrijving van deze situatie erg oppervlakkig. Je hebt verdiepende informatie nodig over de specifieke kennis die nodig is om deze nieuwe klant goed te accommoderen, welke werknemers over deze kennis beschikken en hoeveel bewegingsruimte je hebt om beslissingen te nemen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het budget?

Het assessment doet een beroep op je analytisch vermogen en je vermogen (relevante) informatie te vergaren.

Fact-findingbeoordeling

De assessor zal met name letten op de effectiviteit van je informatievergaring. Denk hierbij aan:

  • Welke vragen stel je, hoe stel je ze en vraag je door waar nodig?
  • Ben je in staat hoofd- van bijzaken te onderscheiden en zodoende een helder beeld te schetsen van de situatie?
  • Stel je steeds goed doordachte vragen of ben je aan het schieten met hagel?
  • Denk je in problemen of in oplossingen?

Achteraf is de assessor vooral geïnteresseerd in je strategie voor het vergaren van informatie en de basis voor je eindbeslissing of conclusie. Wees dus zorgvuldig in het onderbouwen van je standpunten. Je logisch redeneervermogen is belangrijker dan je conclusie. Meerdere wegen leiden naar Rome.

Fact-findingstrategie

Om je fact-findingassessment tot een goed einde te brengen is het verstandig om je van tevoren alvast te oriënteren op een duidelijke strategie. Hier volgen enkele tips.

1. Analyseer de informatie

Voordat je begint met de opdracht krijg je kort de tijd om je voor te bereiden en jezelf te familiariseren met het scenario. Lees de situatieschets een aantal keer aandachtig door. Het plaatje zal zo steeds duidelijker worden: welke (belangrijke) informatie mist er in het verhaal en welke vragen dien je te stellen om deze gaten in het verhaal te vullen.

Gebruik een gedeelte van deze voorbereidingstijd om alvast een aantal vragen te formuleren. Je gaat zelfverzekerder het gesprek in wanneer je al weet wat je wilt gaan vragen. Vervolgens kan je op deze eerste paar vragen voortborduren.

2. Hanteer een flexibele strategie

Door van tevoren een aantal vragen te formuleren heb je alvast een beginstrategie. De antwoorden op deze vragen leiden vervolgens ongetwijfeld tot weer nieuwe vragen. Wees dan ook niet bang voor een koerswijziging ten opzichte van je initiële plan, maar zorg wel dat je vragen relevant zijn voor het beantwoorden van de hoofdvraag; dwaal niet af.

Wanneer je vast komt te zitten kan het handig zijn om de zaak eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Wat zou je cliënt willen weten, of je manager, of het personeel dat je aan dient te stellen?

3. Maak notities en formuleer je strategie in bullets

Nadat de tijd om vragen te stellen is verstreken, krijg je kort de tijd om alle informatie op een rijtje te zetten en je strategie of conclusie uiteen te zetten. Doe dit niet in volzinnen, hier heb je niet genoeg tijd voor. Dit assessment draait niet om minutieuze details maar om je analytisch vermogen. Je vermogen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden is hiervan een goede indicatie. Richt je aandacht met name op de grote lijnen.

4. Discussiëren over je oordeel

Ongeacht je eindoordeel zullen er altijd gaten of inconsistenties zitten in je verhaal. De assessor zal je wijzen op deze onregelmatigheden om te kijken hoe je hierop reageert. De assessor let op de wijze waarop je met deze kritiek omgaat; ga je fel tegen de kritiek in, reageer je terneergeslagen of ben je juist blij met een kritische blik. Ook is de assessor geïnteresseerd in welke mate je opkomt voor je mening en fouten durft toe te geven.

Als kandidaat is het zaak om te allen tijde kalm te blijven en goed na te blijven denken over je woorden. Wees het toonbeeld van emotionele stabiliteit en accepteer kritiek, maar laat niet over je heen lopen. Opkomen voor je mening is geen enkel probleem, maar blijf hoffelijk en zorg altijd voor een goed gefundeerd verhaal.

Andere assessments

Er zijn verschillende soorten assessments. Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over een specifiek assessmentonderdeel.

Comments are closed.