• Comments Off on

Het geheime ingrediënt voor een goede sollicitatiebrief

Het schrijven van een pakkende, originele sollicitatiebrief is alles behalve eenvoudig, zeker wanneer je er meerdere per dag verstuurt. Wat is het geheim om niet steeds een dertien-in-een-dozijn-sollicitatiebrief te schrijven?

Het geheim van een goede sollicitatiebrief is waarschijnlijk eenvoudiger dan je denkt en heeft te maken met het inspelen op het inlevingsvermogen van selecteurs.

Het selecteren van kandidaten is nog altijd mensenwerk. Vrijwel zonder uitzondering lezen ze dezelfde, vaak erg formele, sollicitatiebrieven. Je kan je vast voorstellen dat dit behoorlijk saai kan worden. Er zit verassend weinig variatie in de brieven die binnenkomen. De reden hiervoor is dat sollicitanten vaak een essentieel onderdeel van het sollicitatieproces over het hoofd zien: recruiters zijn geen selectiemachines die alleen kijken naar de harde feiten, ze zijn ook bezig het uitzoeken van een nieuwe collega.

Duidelijk je persoonlijkheid naar voren laten komen (afgemeten op de bedrijfscultuur) is het ‘geheime ingrediënt’ dat van een dertien-in-een-dozijn-sollicitatiebrief een one-of-a-kind-sollicitatiebrief maakt.

Recruiters zijn geen selectiemachines

In tegenstelling tot het beeld dat veel sollicitanten hebben van recruiters zijn het geen selectiemachines. Er wordt niet enkel gekeken naar ‘harde’ zaken als werkervaring en opleidingen. Althans, bewust misschien wel maar onbewust speelt er veel meer. Recruiters zijn namelijk ook maar mensen en mensen hebben gevoel.

Het laten zien van je persoonlijkheid betekent echter niet dat je een brief schrijft zoals je die ook zou schrijven aan je vrienden of familie. Je ontkomt niet aan een zekere mate van formaliteit om toch professioneel over te komen. Het blijft immers een zakelijke brief.

Laat deze zakelijkheid echter niet je volledige persoonlijkheid ondersneeuwen. Een aantal luchtige passages maken je juist menselijk en zorgen ervoor dat je niet slechts een van de vele nummers bent in de selectieprocedure.

Je persoonlijkheid laten doorschijnen

Probeer in je sollicitatiebrief met name de nadruk te leggen op de delen van je persoonlijkheid die het meest bij de bedrijfscultuur passen. Solliciteer je bijvoorbeeld bij een bedrijf waarvan je weet dat ze regelmatig samen gezellig wat gaan eten,dan zou je bijvoorbeeld kunnen laten vallen dat je een ‘foodie’ bent en vaak klanten uitnodigt voor lunch in plaats van een ‘saaie’ kantoorvergadering.

Solliciteer je daarentegen bij een startup die regelmatig een voetbaltoernooi organiseert, dan zou je wat kunnen laten vallen over je sportieve kant. Dit soort informatie zal natuurlijk geen directe aanleiding zijn voor een recruiter om je uit te nodigen voor een gesprek maar onbewust kan dit soort informatie wel degelijk van grote invloed zijn.

En zelfs wanneer het helemaal niks doet voor je sollicitatie, geeft het een leuk gespreksonderwerp wanneer je wel wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Gegarandeerd goede sollicitatiebrieven schrijven?

In het sollicitatiebriefhandboek leg ik precies uit hoe ik sollicitatiebrieven opstel die sollicitatiegesprekken opleveren. Bekijk het boek!

Comments are closed.