fbpx
24 september 2020

Kabinet investeert 1,4 miljard om jou (en andere werkzoekenden) te helpen bij je banenjacht

werkzoekenden

Het kabinet gaat 1,4 miljard euro vrij maken om werkzoekenden zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen. Dat schreef minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gisteren in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Koolmees schrijft dat het kabinet van plan is maatwerk te leveren: dat betekent dat het geld naar het UWV, gemeenten en regionale mobiliteitsteams gaat. Het kabinet vindt dat de investering nodig is omdat veel mensen vanwege de coronacrisis worden ontslagen.

Regionale mobiliteitsteams

Door geld te investeren in de zogeheten mobiliteitsteams – zij kunnen op 195 miljoen euro uit Den Haag rekenen – hoopt het kabinet mensen nog voor ze werkloos raken aan nieuw werk te helpen.

Dat zit zo: mensen die weten dat ze ontslagen gaan worden vanwege reorganisaties kunnen zich melden bij een loket van die mobiliteitsteams. Daar worden ze dan geholpen om nieuw werk te vinden. Het kabinet hoopt dat mensen op die manier direct van de ene naar de andere baan gaan. Zo hoeven ze geen gebruik te maken van een uitkering.

UWV en gemeenten krijgen ook geld

Mensen die niet meteen na hun ontslag een nieuwe baan vinden, krijgen eerst een WW-uitkering van het UWV en komen daarna in de bijstand terecht, die wordt uitgekeerd door de gemeente. Het kabinet investeert flink in deze organisaties zodat ook zij begeleiding naar nieuw werk kunnen bieden.

De gemeenten krijgen in totaal 270 miljoen euro voor re-integratiebudgetten. In 2021 wordt hen nog eens 50 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Het UWV krijgt 11 miljoen euro extra.

Andere ontvangers

De miljardensom die het kabinet gaat investeren is echter niet alleen bedoeld voor directe begeleiding naar nieuw werk. Het kabinet heeft ook delen van het geld gereserveerd om te investeren in omscholing van werkzoekers, de jeugdwerkloosheid te bestrijden en mensen met schulden tegemoet te komen.

Eerder aangenomen: werkgarantie voor personeel

Mensen die vrezen binnenkort door reorganisaties hun werk te verliezen, kregen eerder deze week ook al goed nieuws toen een motie van PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher werd aangenomen.

Zijn wetsvoorstel zou werkgevers verplichten om ontslagen personeel te begeleiden naar nieuw werk. Asscher wil daarbij dat werkgevers een baangarantie afgeven aan hun ontslagen personeel. In andere woorden: werkgevers mogen hun personeel niet ontslaan totdat ze een nieuwe baan voor hen geregeld hebben. Rutte is voorstander van de wet in afgezwakte vorm. Een garantie vindt hij te ver gaan maar hij wil wel meewerken aan een “inspanningsplicht” voor werkgevers. Zij moeten in ieder geval hun best doen om ontslagen personeel naar nieuw werk te begeleiden.

Die plicht, in welke vorm dan ook, wordt alleen van toepassing op werkgevers die coronasteun van de overheid krijgen.