• 0

Kan je wel salarisonderhandelen, in deze tijd?

Claire zit tegenover de personeelsfunctionaris en deze heeft net een zeer teleurstellend salarisbod gedaan. Claire doet vervolgens een tegenbod, maar ver komt dat niet. Met een minzame ‘het-spijt-me-maar-het-is-niet-anders’ blik volgt dan het finale woord: ‘de crisis heeft ons ook bereikt’.

Oei! Dat raakt een gevoelige snaar, want de gevolgen van de crisis kent Claire als geen ander. Sinds twee maanden is ze vanwege een inkrimping op haar vorige werk op zoek naar een nieuwe baan. Omdat het bod ten opzichte van haar vorige salaris een behoorlijke achteruitgang is (zelfs onder haar WW), zegt Claire dat ze erover moet nadenken. ’s Avonds spreek ik haar. ‘Het is de crisis’ zegt ze, ‘ze hebben niet meer’.

Tip van de redactie: bekijk de online cursus salarisonderhandelen

Niet salarisonderhandelen in de crisis.. toch?

‘Is dat zo?’ vraag ik. De sector waar dit bedrijf toe behoort heeft zeker klappen gehad. Daar heb ik laatst een artikel over gelezen, maar er staat me bij dat juist dit bedrijf er redelijk voor stond. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Bedenk dat statistieken altijd gemiddelden zijn: sommige bedrijven doen het beter, sommigen slechter. In de horeca is dat bijvoorbeeld goed zichtbaar. Je hebt vast in je omgeving wel zaken zien verdwijnen. Kleine restaurantjes, zieltogende buurtcafé’s. En bij bepaalde zaken zie je dat het rustiger is dan voorheen. Maar sta jij in het weekend nu nooit meer in de rij? Of in een overvolle kroeg? Precies, die zijn er ook nog steeds. De vraag die je jezelf kunt stellen is dus: tot welke categorie hoort het bedrijf waar je nu mee in gesprek bent? Niet de sector gaat jou straks betalen, maar het bedrijf dat je in dienst neemt.

Wat vervolgens telt is jouw expertise. Eerder schreef ik al dat je niet zo bang hoeft zijn om weggestuurd te worden omdat je ‘teveel’ vraagt. Men heeft immers voor jou gekozen en stapt niet zo snel over op een van de afgewezen kandidaten. De volgende troef die je in handen kunt hebben is de schaarste van je expertise: je vak in combinatie met je specifieke ervaring. Ook bij een organisatie die wat minder draait realiseert men zich dat schaarste geld kost. Daar houdt men in de budgettering rekening mee.

Claire ging een rondje googlen op de financiële resultaten van het betreffende bedrijf. Met zeer verrassend resultaat. 2012 was hun beste jaar ooit geweest. Waarin een flinke omzetstijging was gerealiseerd zonder dat de kosten navenant waren gestegen. Hoezo ‘de crisis heeft ons ook bereikt’? Nou ja, wel in de persoon van Claire inderdaad.

De integriteit van de betreffende personeelsfunctionaris is er een om vragen bij te stellen. Maar zij is niet de enige. Dit hoor ik vaker. Dat er achteloos wordt gesuggereerd dat de crisis een bepaald salaris onmogelijk maakt, ook als dit pertinent niet waar is. Het goede nieuws is dat de gevonden informatie Claire voldoende veerkracht gaf om de volgende dag opnieuw haar tegenbod neer te leggen. Zo is ze nu alsnog bij haar oude salarisniveau teruggekomen.

Tip van de redactie: bekijk de online cursus salarisonderhandelen