baan-opzeggen-tips
  • Comments Off on

Je ontslag indienen – tips en voorbeelden

Je hebt een nieuwe baan gevonden en wilt aan de slag bij je nieuwe werkgever. Of misschien heb je nog geen nieuwe werkgever, maar ben je je huidige baas zo zat dat je het risico op werkloosheid bereid bent te nemen. Hoe dan ook: de tijd is aangebroken om ontslag te nemen. Hoewel je in gedachten misschien al lang vertrokken bent, er zijn nog wel een aantal formele stappen te nemen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Opzegtermijn

Voordat je formeel je baan opzegt, is het zaak dat je bekend bent met de wettelijke of contractuele opzegtermijn van je huidige arbeidsovereenkomst. Deze is waarschijnlijk vastgelegd in je arbeidscontract.

Staat er geen opzegtermijn in je contract, dan is de wettelijke termijn van één maand van kracht. Heb je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst maar gedurende de afgelopen drie maanden elke week minimaal twintig uur per maand gewerkt voor deze werkgever, dan is de opzegtermijn één maand. Wanneer de werkgever het hier niet mee eens is, is het aan de onderneming om te bewijzen dat er geen arbeidsovereenkomst was. Als werknemer sta je dus behoorlijk sterk.

Wil je graag eerder of per direct stoppen met werken, dan kan je je werkgever vragen om toestemming. Zorg ervoor dat je deze verkorte termijn schriftelijk vastlegt.

Het schrijven van je ontslagbrief

Let bij het schrijven van je ontslagbrief op de volgende zaken:

  • Duidelijke vermelding van je naam en functie
  • Duidelijke vermelding duur opzegtermijn
  • Duidelijke mededeling dat je het contract beëindigt per [datum]
  • Vermeld alleen positieve dingen, laat negatieve zaken achterwege
  • Hou je brief kort en zakelijk
  • Onderteken je brief

Ter illustratie volgen hieronder twee voorbeelden.

Voornaam Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en WOONPLAATS

Naam onderneming
Straat en huisnummer
Postcode en WOONPLAATS

 
Plaats, 1 januari 2014

Beste mevrouw van Leeuwen,

Middels deze brief deel ik u mede dat ik mijn arbeidsovereenkomst met [naam bedrijf] wil beëindigen. De reden hiertoe is [reden (optioneel)]. Met inachtneming van de contractuele opzegtermijn van twee maanden houdt dit in dat ik per [datum] uit dienst treed.

Aangezien ik nog 12 vakantiedagen heb, zou ik deze graag opnemen tegen het einde van de opzegtermijn. Indien u dit goedkeurt, zou dit betekenen dat [dag en datum] mijn laatste werkdag is.

Ik wil u graag van harte bedanken voor de prettige en leerzame tijd die ik bij [bedrijf] heb gehad. Het is mede dankzij u dat ik nu deze stap hogerop kan maken.

Met vriendelijke groet,

[handtekening]

Sollicitatiedokter

Voornaam Achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en WOONPLAATS

Naam onderneming
Straat en huisnummer
Postcode en WOONPLAATS 

 
Plaats, 1 januari 2014

Geachte heer Pietersma,

Middels deze brief bevestig ik ons gesprek op [datum] waarin ik u heb laten weten [bedrijf] te verlaten om mijn carrière elders een nieuwe impuls te geven.

Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand zal mijn arbeidscontract aflopen op 2 februari 2014. Ik zou graag mijn vakantiedagen gebruiken om eerder uit dienst te kunnen treden indien dit mogelijk is.

Ik wil u bedanken voor de prettige samenwerking en de goede sfeer van de afgelopen jaren. Graag zou ik u nog verzoeken om een getuigschrift van mijn functioneren.

Met vriendelijke groet,

[handtekening]

Sollicitatiedokter

Vragen om een getuigschrift of aanbevelingsbrief

Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring van je werkgever waarin staat gedurende welke periode en in welke hoedanigheid je in dienst bent geweest.

Werkgevers zijn verplicht een getuigschrift te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd door een (ex-) werknemer. De informatie is meestal vrij beknopt. Doorgaans is het niet meer dan een verklaring van je in- en uitdiensttredingsdatums, je functiebenaming en je functieomschrijving.

Een aanbevelingsbrief is, in tegenstelling tot een getuigschrift, optioneel voor werkgevers om te verstrekken. Heb je een goede band met je leidinggevende, dan doe je er goed aan te vragen om een aanbevelingsbrief. Deze brief is uitgesproken positief van aard en dient ertoe andere werkgevers te informeren over de goede werkzaamheden die zijn verricht door de werknemer.

Een aanbevelingsbrief is bijvoorbeeld te gebruiken als bijlage wanneer je solliciteert.

Vragen om een referentie

Wanneer je een goede band hebt opgebouwd met je leidinggevende is het verstandig om hem of haar te vragen als referent op te treden.

Het is verstandig om ervoor te zorgen dat je altijd een aantal referenties kunt opgeven. Mocht je tijdens het einde van de sollicitatieprocedure toch onverhoopt gevraagd worden om een referentie en heb je de referent niet ingelicht, dan kan dit zorgen voor onaangename verassingen.

Comments are closed.