• 0

Te verlegen om te solliciteren? Fop jezelf!

Als je veel last hebt van sollicitatievrees, denk je misschien dat je zenuwen worden veroorzaakt door verlegenheid. Je gaat er wellicht vanuit dat je aanleg ten grondslag ligt aan je lichamelijke stressreacties, zoals een tekeergaand hart en een droge mond.

Als je die stressreacties toeschrijft aan je aanleg, geeft je dat waarschijnlijk het gevoel dat je niet veel kunt veranderen aan je gedrag. Je bent verlegen, daardoor voel je je gestrestst en maakt dat je je onzeker en gesloten gedraagt. Je aanleg leidt dus automatisch tot een bepaald gedragspatroon.

Houd jezelf voor de gek

Het goede nieuws is dat je dit automatische patroon wel degelijk kunt doorbreken. Dat kan je doen door jezelf als het ware voor het lapje te houden. Althans, dat suggereert een onderzoek van Brodt en Zimbardo aan de universiteit van Stanford. Aan dit onderzoek deden jonge vrouwelijke studenten mee die zichzelf als zeer verlegen bestempelden, vooral in situaties waarin ze in contact kwamen met de andere sekse. Deze studenten werden verdeeld in twee groepen. De ene groep werd verteld dat hun verlegenheid (verhoogde hartslag, droge mond, trillen) in dit soort situaties werd veroorzaakt door omgevingslawaai. De andere groep kreeg dit niet te horen. Daarnaast deed een derde groep mee die bestond uit studenten die zichzelf niet als verlegen bestempelden.

De studenten uit alle groepen gingen ervan uit dat ze meededen aan een onderzoek naar de effecten van omgevingslawaai op fysieke reacties. Ze werden in contact gebracht met een mannelijke student. Deze kreeg de opdracht om met elke vrouw op dezelfde manier een gesprek aan te knopen, zonder dat hij wist tot welke groep ze behoorde. Achteraf moest hij aangeven uit welke groep de vrouwen kwamen.

Wat bleek? De student kon de vrouwen uit de verlegen groep aanwijzen die niette horen hadden gekregen dat hun stressreacties werden veroorzaakt door omgevingslawaai. Hij kon echter geen onderscheid maken tussen de vrouwen die dit wel te horen hadden gekregen en de niet-verlegen vrouwen. De verlegen vrouwen die hun verhoogde hartslag toeschreven aan het omgevingslawaai waren even spraakzaam als de studenten uit niet-verlegen groep. De jongen had deze studenten niet als verlegen ervaren, en deze studenten zelf gaven achteraf aan dat zij plezier hadden beleefd aan de ontmoeting. Dat gold niet voor de verlegen vrouwen uit de andere groep.

Overprikkeld door je omgeving

Kortom, de verlegen vrouwen geloofden dat hun verhoogde hartslag en droge mond werden veroorzaakt door een neutrale prikkel uit hun omgeving in plaats van door hun aanleg. Daardoor lieten ze ander gedrag zien dat ze normaal zouden doen. Ze voelden hun stressreacties nog wel, maar ze gingen zich daardoor niet minder sociaal vaardig gedragen!

Dit lijkt me interessante informatie voor iedereen die denkt dat zijn verlegenheid hem in de weg zit tijdens een sollicitatiegesprek. Je kunt je ook voorstellen dat je stressreacties worden veroorzaakt doordat je veel prikkels uit je omgeving te verwerken krijgt. Denk aan een onbekende route naar de locatie of een nieuwe omgeving. Wie weet gedraag je je dan wel natuurlijker en opener. Het lijkt me de moeite van het proberen waard!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *