• 0

Weet wat de werkgever nodig heeft

Hoera, je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De voorbereidingen kunnen beginnen! Het is verstandig om een groot deel van je voorbereidingstijd te besteden aan een grondige analyse van je publiek: de mensen met wie je het gesprek gaat voeren. Die mensen verwachten namelijk van je dat je huiswerk hebt gedaan als je op het gesprek verschijnt.

Het belangrijkste doel van deze analyse is om te verplaatsen in het perspectief van de werkgever. Je moet je verdiepen in het probleem waarvoor de werkgever een oplossing zoekt door deze functie te vervullen. Dat is om twee redenen belangrijk. Ten eerste omdat je dan in het gesprek kunt laten zien dat je het vraagstuk van de werkgever begrijpt. Ten tweede omdat je dan duidelijk kunt maken dat jij de beste oplossing bent voor dit probleem.

Breng de werkgever en zijn probleem in kaart

Verzamel zo veel mogelijk informatie over het bedrijf en de functie. Bronnen die je hierbij kunt raadplegen zijn websites, krantenartikelen, LinkedIn-profielen en mensen uit je netwerk die al werken bij de organisatie. Ook kun je het jaarverslag opvragen of telefonisch om meer informatie over de functie vragen. Probeer in je analyse antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Wie zijn de mensen met wie je het gesprek gaat voeren? Wat is hun achtergrond, hun functie, wat weet je van hun interesses? Wie is de leidinggevende van deze mensen? Wat weet je over de achtergrond van die persoon?
  • Wie zijn je toekomstige collega’s? Kun je al achterhalen wie er in het team zitten waar je eventueel onderdeel van wordt?
  • Wie zijn andere belanghebbenden? Denk bijvoorbeeld aan belangrijke klanten of opdrachtgevers. Met welke vraagstukken komen zij bij de organisatie?
  • Gaat het om een nieuwe functie? Zo nee, waarom is de functie vacant geworden?
  • Wat kun je al te weten komen over de bedrijfscultuur?
  • Wat is de missie van de organisatie? Wat zijn de belangrijkste waarden?
  • Wie is de belangrijkste concurrent?
  • Hoe goed of slecht staat de organisatie ervoor?

Laat zien dat jij de beste oplossing bent

De uitkomsten van deze analyse moet je vervolgens in verband brengen met je eigen verkooppunten. Stel jezelf de vraag: wat ga ik bijdragen aan de organisatie? Op welke manier ga ik het leven van de werkgever makkelijker maken? Wat is de toegevoegde waarde van mijn sterke punten? Hierbij kun je natuurlijk teruggrijpen op je sterke punten, je opleiding en ervaring en de prestaties die je hebt geleverd.

Kortom, weet wat de werkgever nodig heeft en wat jij daarin te bieden hebt. Dat maakt het veel makkelijker om het initiatief te nemen tijdens het gesprek. Je kunt dan laten zien dat je al veel weet over de organisatie én dat jij een uitstekende kandidaat bent voor de functie!

Tip van de redactie: bekijk de online cursus Zorgeloos op sollicitatiegesprek